Promotic

IniFileRead - metoda objektu Pm

Popis:
Čtení položky ze souboru *.ini.
Syntaxe:
Variant IniFileRead(String sFile, String sSection, String sKey, Variant vDefault, [Long Dt])
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sSection(String) Název sekce (sekce je v INI souboru v hranatých závorkách) bez hranatých závorek
sKey(String) Název klíče čtené položky
vDefault(Variant) Hodnota, která má být vrácena metodou pokud se nepodaří danou položku načíst
Dt[nepovinné] (Long) Datový typ čtené hodnoty. Viz VBScript konstanty datových typů.
Výchozí hodnota je 8 (=String).
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Příklad souboru *.ini
[MySettings]
NmbX=0
Object=/Folder0/Timer0
[Data]
Value1=8.2
Value2=3.14
Value3=GoodBy
Příklad2:
Příklad použití metody
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var Val = Pm.IniFileRead("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", "1.0", 4);   // 4=Single, 8=String, ...
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IniFileRead
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.