Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IniFileRead - metoda objektu Pm

Popis:
Vyčtení položky z *.ini souboru.
Syntaxe:
IniFileRead(sFile As String, sSection As String, sKey As String, vDefault As Variant, [Dt As Long]) As Variant
Volání:
x = Pm.IniFileRead(sFile, sSection, sKey, vDefault, vbLong)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou. Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

sSection(String) Název sekce (sekce je v INI souboru v hranatých závorkách) bez hranatých závorek
sKey(String) Název klíče čtené položky
vDefault(Variant) Hodnota, která má být vrácena metodou pokud se nepodaří danou položku načíst
Dt[nepovinné] (Long) Datový typ čtené hodnoty. Viz VBScript konstanty datových typů. Přednastavená hodnota je vbString.
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad1:
Příklad *.ini souboru
[MySettings]
NmbX=0
Object=/Folder0/Timer0
[Data]
Value1=8.2
Value2=3.14
Value3=GoodBy
Příklad2:
Příklad použití metody
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Val
Val = Pm.IniFileRead("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", "1.0", 4)  '4=vbSingle, 8=vbString, ...
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IniFileRead
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice