Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateDate - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří datum a čas z jeho jednotlivých částí nebo časového intervalu.
Syntaxe:
CreateDate(nYear As Long, nMonth As Long, nDay As Double, nHour As Double, nMinute As Double, nSecond As Double, nMilli As Long) As Date
Volání:
t = Pm.CreateDate(nYear, nMonth, nDay, nHour, nMinute, nSecond, nMilli)
Parametry:
nYear(Long) Rok zadaný absolutně, například 2017. Pokud metoda má vracet časový interval, pak musí být nastaveno 0.
nMonth(Long) Měsíc v roce (1-12). Pokud metoda má vracet časový interval, pak musí být nastaveno 0.
nDay(Double)

Pokud má metoda vracet absolutní čas, pak se zadává den v měsící (1-31).

Pokud má vracet časový interval, pak se zadává počet dní.

nHour(Double)

Pokud má metoda vracet absolutní čas, pak se zadává hodina dne (0-23).

Pokud má vracet časový interval, pak se zadává počet hodin.

nMinute(Double)

Pokud má metoda vracet absolutní čas, pak se zadává minuta v hodině (0-59).

Pokud má vracet časový interval, pak se zadává počet minut.

nSecond(Double)

Pokud má metoda vracet absolutní čas, pak se zadává sekunda v minutě (0-59).

Pokud má vracet časový interval, pak se zadává počet sekund.

nMilli(Long) Nastaví se zde počet milisekund (0-999).
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad1:
Absolutní čas vrácený metodou bude: 22.3.2017 12:30:30.500.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tDate = Pm.CreateDate(2017, 3, 22, 12, 30, 30, 500);
Příklad2:
Časový interval vrácený metodou bude 42 dní, 12 hodin a 30 minut.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tDateInterval = Pm.CreateDate(0, 0, 42, 12, 30, 0, 0);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateDate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice