Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateDate - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří datum a čas z jeho jednotlivých částí.
Syntaxe:
CreateDate(nYear As Long, nMonth As Long, nDay As Double, nHour As Double, nMinute As Double, nSecond As Double, nMilli As Long) As Date
Volání:
t = Pm.CreateDate(nYear, nMonth, nDay, nHour, nMinute, nSecond, nMilli)
Parametry:
nYear(Long) Rok. Například 2018.
nMonth(Long) Měsíc v roce (1-12).
nDay(Double) den v měsící (1-31).
nHour(Double) hodina dne (0-23).
nMinute(Double) minuta v hodině (0-59).
nSecond(Double) Sekunda v minutě (0-59).
nMilli(Long) Počet milisekund (0-999).
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tDate;
tDate = Pm.CreateDate(2018, 3, 22, 12, 30, 30, 500);  //Vrací datum 22.3.2018 12:30:30.500.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateDate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice