Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateDate - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoření absolutního data a času ze složek nebo vytvoření časového intervalu.
Syntaxe:
CreateDate(nYear As Long, nMonth As Long, nDay As Double, nHour As Double, nMinute As Double, nSecond As Double, nMilli As Long) As Date
Volání:
t = Pm.CreateDate(nYear, nMonth, nDay, nHour, nMinute, nSecond, nMilli)
Parametry:
nYear(Long) Rok zadaný absolutně, například 2017. Pokud metoda má vracet časový interval, musí být nastaveno 0.
nMonth(Long) Měsíc v roce (1-12). Pokud metoda má vracet časový interval, musí být nastaveno 0.
nDay(Double) Pokud má metoda vracet absolutní čas, pak se nastavuje den v měsící (1-31). Pokud má vracet časový interval, pak se zadává počet dní.
nHour(Double) Pokud má metoda vracet absolutní čas, pak se nastavuje hodina dne (0-23). Pokud má vracet časový interval, pak se zadává počet hodin.
nMinute(Double) Pokud má metoda vracet absolutní čas, pak se nastavuje minuta v hodině (0-59). Pokud má vracet časový interval, pak se zadává počet minut.
nSecond(Double) Pokud má metoda vracet absolutní čas, pak se nastavuje sekunda v minutě (0-59). Pokud má vracet časový interval, pak se zadává počet sekund.
nMilli(Long) Nastaví se zde počet milisekund (0-999).
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad1:
Absolutní čas vrácený metodou bude: 22.3.2017 12:30:30.500.
Dim tDate
tDate = Pm.CreateDate(2017, 3, 22, 12, 30, 30, 500)
Příklad2:
Časový interval vrácený metodou bude 42 dní, 12 hodin a 30 minut.
Dim tDateInterval
tDateInterval = Pm.CreateDate(0, 0, 42, 12, 30, 0, 0)
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateDate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice