Promotic

CreateDate - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří datum a čas z jeho jednotlivých částí.
Syntaxe:
Date CreateDate(Long nYear, Long nMonth, Double nDay, Double nHour, Double nMinute, Double nSecond, Long nMilli)
Parametry:
nYear(Long) Rok. Například 2023.
nMonth(Long) Měsíc v roce (1-12).
nDay(Double) den v měsící (1-31).
nHour(Double) hodina dne (0-23).
nMinute(Double) minuta v hodině (0-59).
nSecond(Double) Sekunda v minutě (0-59).
nMilli(Long) Počet milisekund (0-999).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tDate = Pm.CreateDate(2018, 3, 22, 12, 30, 30, 500);   // Vrací datum 22.3.2018 12:30:30.500 (43181.5211863426)
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateDate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.