Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetActiveWorkspace - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací referenci na aktivní PmWorkspace objekt..
Syntaxe:
GetActiveWorkspace As Object
Volání:
Set o = Pm.GetActiveWorkspace
Poznámka:

Upozornění! Metoda může vrátit Nothing, proto by výsledek měl být otestován, aby nedošlo k volání metody nad neexistující referencí.

 
Metoda se využívá hlavně při práci s více otevřenými pracovními plochami (objekty PmWorkspace), například při použití více monitorů (viz Jak používat PROMOTIC aplikaci se dvěma nebo více monitory). V tom případě metoda vrací PmWorkspace, nad kterým bylo naposledy pracováno (tzn. který má fokus).
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
Získaní reference na aktivní PmWorkspace objekt a otevření obrazu "/panel1" v rámci main.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oWs
Set oWs = Pm.GetActiveWorkspace()
If Not oWs Is Nothing Then
  oWs.OpenView "/panel1", "target:main;", ""
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetActiveWorkspace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice