Promotic

GetActiveWorkspace - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací aktivní objekt PmaWorkspace..
Syntaxe:
Object GetActiveWorkspace()
Poznámka:
Upozornění! Metoda může vrátit null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript a proto by výsledek měl být otestován, aby nedošlo k volání metody nad neexistující referencí.

Metoda se využívá hlavně při práci s více otevřenými pracovními plochami současně (objekty PmaWorkspace), například při použití více monitorů (viz Jak používat aplikaci PROMOTIC se dvěma nebo více monitory). V tom případě metoda vrací objekt PmaWorkspace, nad kterým bylo naposledy pracováno (tzn. který má fokus).

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- PmaWorkspace (objekt)
Příklad:
Získá reference na aktivní objekt PmaWorkspace a otevření obrazu "/panel1" v rámu "main".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oWs = Pm.GetActiveWorkspace();
if (oWs)
{
var oCreator = Pm.CreateView(oWs, "/panel1", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();
}

Historie:
Pm8.00.06: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetActiveWorkspace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.