Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetActiveWorkspace - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací referenci na aktivní PmWorkspace objekt..
Syntaxe:
GetActiveWorkspace As Object
Volání:
Set o = Pm.GetActiveWorkspace
Poznámka:

Upozornění! Metoda může vrátit Nothing, proto by výsledek měl být otestován, aby nedošlo k volání metody nad neexistující referencí.

 
Metoda se využívá hlavně při práci s více otevřenými pracovními plochami (objekty PmWorkspace), například při použití více monitorů (viz Jak používat PROMOTIC aplikaci se dvěma nebo více monitory). Metoda pak vrátí PmWorkspace, nad kterým bylo naposledy pracováno (tzn. který má fokus).
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Příklad:
Získaní reference na aktivní PmWorkspace objekt a otevření obrazu "/panel1" v rámci main.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oWs
Set oWs = Pm.GetActiveWorkspace()
If Not oWs Is Nothing Then
  oWs.OpenView "/panel1", "target:main;", ""
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetActiveWorkspace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice