Promotic

DateDiff - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací počet časových rozpětí mezi dvěma datumy.
Syntaxe:
Long DateDiff(String timeSpan, Date date1, Date date2)
Parametry:
timeSpan(String) Určuje typ časového rozpětí použitý k výpočtu rozdílu mezi date1 a date2
"Y" - rok
"q" - kvartál
"m" - měsíc
"d" - den
"H" - kalendářní hodina
"Hr" - reálná hodina
"M" - kalendářní minuta
"Mr" - reálná minuta
"S" - kalendářní sekunda
"Sr" - reálná sekunda
"w0" - týden, kde první den je Neděle
"w1" - týden, kde první den je Pondělí
"w2" - týden, kde první den je Úterý
"w3" - týden, kde první den je Středa
"w4" - týden, kde první den je Čtvrtek
"w5" - týden, kde první den je Pátek
"w6" - týden, kde první den je Sobota
date1(Date) První datum pro výpočet
date2(Date) Druhé datum pro výpočet
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Pokud je date1 > date2, pak funkce vrací záporné číslo.

Při porovnání 31.12. a 1.1. následujícího roku funkce pro rok ("Y") vrací 1, i když uplynula pouze jediná sekunda.

Rozdíl mezi H, M, S a Hr, Mr, Sr:
Pokud mezi date1 a date2 není přechod zimní čas <-> letní čas, pak není mezi těmito intervaly rozdíl.
Pokud přechod je, pak se liší. V tomto případě například "H" vrací kalendářní rozdíl hodin a "Hr" vrací skutečný rozdíl hodin mezi těmito kalendářními daty.
Viz Příklad.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVal;
var tDate = Pm.CreateDate(2018, 3, 25, 0, 0, 0, 0);

nVal = Pm.DateDiff("d", tDate, Pm.Time);   // Vrací počet dnů mezi datumem tDate a dneškem

// Následující příklad předpokládá, že dne 2018.3.25 je přechod ze zimního na letní čas
var tDate2 = Pm.CreateDate(2018, 3, 25, 5, 0, 0, 0);
nVal = Pm.DateDiff("H", tDate, tDate2);   // Vrací 5
nVal = Pm.DateDiff("Hr", tDate, tDate2);   // Vrací 4

Historie:
Pm8.03.26: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DateDiff
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.