Promotic

WndLogoff - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazí okno Odhlášení uživatele.
Syntaxe:
Empty WndLogoff(Boolean bShow)
Parametry:
bShow(Boolean) Hodnota parametru.
true - otevřít okno
false - zavřít okno
Poznámka:
Zatím není implementováno zavírání tohoto okna (pro jakékoliv hodnoty parametru bShow bude okno otevřeno).

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Na Webu by však měl být vždy přihlášený uživatel a proto tato metoda provede to samé co metoda Pm.WndLogon - otevře okno pro přihlášení nového uživatele.
Aby metoda ve Web obrazu fungovala správně, je nutno nastavit danému obrazu (objekt PmaPanel) oprávnění "WebRead" (aby síťový uživatel byl přinucen se ve Web prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít zatržen konfigurátor "Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo" v objektu PmaWeb.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WndLogoff(1);

Historie:
Pm8.00.02: Zprovozněno pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndLogoff
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.