Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WndLogoff - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazení okna Odhlášení uživatele.
Syntaxe:
WndLogoff(bShow As Boolean)
Volání:
Pm.WndLogoff bShow
Parametry:
bShow(Boolean) Hodnota parametru:
true - otevřít okno
false - zavřít okno
Poznámka:
Zatím není implementováno zavírání tohoto okna (pro jakékoliv hodnoty parametru bShow bude okno otevřeno).
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Na Webu by však měl být vždy přihlášený uživatel a proto tato metoda provede to samé co metoda Pm.WndLogon - otevře okno pro přihlášení nového uživatele.

Aby metoda ve Web obraze fungovala správně je nutné aby daný obraz (objekt PmPanel) měl vždy nastaveno oprávnění WebRead (aby síťový uživatel byl přinucen se v prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít v objektu PmWeb zatržen konfigurátor Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo.

Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndLogoff
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice