Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RtLanguage - vlastnost objektu Pm

Popis:
Jazyková verze runtime aplikace. Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena vlastností Pm.RtLang.
Syntaxe:
RtLanguage As Long
Volání:
n = Pm.RtLanguage
Hodnoty:
Vrací/nastavuje číselný identifikátor (LCID) jazyka:
5 - (cs) česky
27 - (sk) slovensky
9 - (en) anglicky
10 - (es) španělsky
21 - (pl) polsky
7 - (de) německy
25 - (ru) rusky
12 - (fr) francouzsky
14 - (hu) maďarsky
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hlavní jazyk runtime" objektu PmRoot.

Hodnota této vlastnosti ovlivňuje vybírání textu pomocí Makro výraz $.text.

Pokud se provádí změna jazykové verze v runtime módu zápisem do této vlastnosti, pak by se změna měla provádět v události PmRoot.onAppStartBegin. Pokud se zapíše do vlastnosti později v průběhu startu nebo běhu aplikace, pak některé části PROMOTIC nemusí změnu jazyka reflektovat. Například již otevřený obraz automaticky nezmění své texty - je potřeba ho znovu otevřít. Paleta písem se automaticky znovu vytvoří při změně jazyka, takže obraz při příštím otevření bude používat příslušné nové písmo.

 
Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy
Příklad1:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug "Language=" & Pm.RtLanguage
Příklad2:
Příkaz v události PmRoot.onAppStartBegin, který vyčte jazyk runtime ze souboru config.ini, ze sekce runtime položku rtlanguage a vyčtenou hodnotu pak zapíše do RtLanguage.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.RtLanguage = Pm.IniFileRead("config.ini", "runtime", "rtlanguage", 5, 3)  '3=vbLong, 8=vbString, ...
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RtLanguage
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice