Update cookies preferences
Promotic

RtLanguage - vlastnost objektu Pm

Popis:
Jazyková verze runtime aplikace.
Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít vlastnost Pm.RtLang.
Syntaxe:
Long RtLanguage
Hodnoty:
Vlastnost vrací nebo nastavuje číselný identifikátor (LCID) jazyka:
5 - (cs) česky
27 - (sk) slovensky
9 - (en) anglicky
10 - (es) španělsky
21 - (pl) polsky
7 - (de) německy
25 - (ru) rusky
12 - (fr) francouzsky
14 - (hu) maďarsky
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hlavní jazyk runtime" objektu PmaRoot.
 
Hodnota této vlastnosti ovlivňuje vybírání textu pomocí Makro výraz $.text.
Pokud se provádí změna jazykové verze v runtime zápisem do této vlastnosti, pak by se změna měla provádět v události PmaRoot.onAppStartBegin. Pokud se zapíše do vlastnosti později v průběhu startu nebo běhu aplikace, pak některé části PROMOTIC nemusí změnu jazyka reflektovat. Například již otevřený obraz automaticky nezmění své texty - je nutno otevřít ho znovu. Paleta písem se automaticky znovu vytvoří při změně jazyka, takže obraz při příštím otevření bude používat příslušné nové písma.

Tato vlastnost není funkční ve Web obrazech
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Language=" + Pm.RtLanguage);
Příklad2:
Příkaz v události PmaRoot.onAppStartBegin, který vyčte jazyk runtime ze souboru config.ini, ze sekce [runtime] položku rtlanguage a vyčtenou hodnotu pak zapíše do RtLanguage.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.RtLanguage = Pm.IniFileRead("#cfg:config.ini", "runtime", "rtlanguage", 5, 3);   // 3=Long, 8=String, ...
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RtLanguage
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.