Promotic

Aplikace - karta objektu PmaRoot

Popis:
Základní nastavení aplikace.
Konfigurátory:
Hlavní jazyk runtimeUrčuje hlavní národní jazyk, který bude používán ve spuštěné aplikaci (v runtime módu) systému PROMOTIC (pokud komponenta žádající o lokalizovaný text explicitně neuvede jazyk jiný).
Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
Pokud je zvolen identifikátor "develop" (vývoj), pak se použije jazyk vývojového prostředí. Poznámka: Jazyk pro vývojové prostředí se zadává v menu " > Nastavení PROMOTIC" v konfigurátoru "Jazyk vývojového prostředí".
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Pm.RtLang.
Všechny užité jazykySeznam všech národních jazyků podporovaných ve spuštěné aplikaci současně.
V seznamu by měl být uveden i jazyk uvedený v konfigurátoru "Hlavní jazyk runtime". Pokud není, pak se doplní automaticky.
Seznam informuje systém PROMOTIC o tom, které jazyky lokalizovaných textů aplikace se mají po spuštění aplikace načíst do paměti. Slouží tedy k optimalizaci načítání tak, aby nedocházelo k načítání jazyků, které aplikace nebude podporovat. Vlastní seznam tvoří zkratky jednotlivých jazyků oddělené znakem čárka (,).
Pokud aplikace je určena pouze pro jeden jazyk, pak by tento konfigurátor měl být prázdný.
Tento seznam jazyků slouží i pro objekt PmaWebLang, který do Web serveru nabízí jazykové verze Web stránek.
Typ runtime licenceKonfigurátor určuje způsob přidělení licence aplikaci v runtime prostředí (viz také Seznam typů licencí systému PROMOTIC).
LicKey1 - podle licenčního klíče (povolit PmRtTestFree) (přednastaveno) - Aplikaci bude přidělena licence, která bude nalezena v příslušném licenčním klíči (viz hwkey,netkey,swkey). Pokud nebude licence nalezena, pak bude aplikaci přidělena licence PmRtTestFree (viz PmFree).
LicKey2 - podle licenčního klíče (zakázat PmRtTestFree) - Aplikaci bude přidělena licence, která bude nalezena v příslušném licenčním klíči (viz hwkey,netkey,swkey). Pokud nebude licence nalezena, pak nebude aplikaci přidělena licence PmRtTestFree a proto aplikace nepůjde spustit.
PmRtFree - bezplatný runtime, omezená velikost aplikace - Aplikaci bude přidělena licence PmRtFree (viz PmFree).
PmRtDemo - předváděcí runtime, neomezená velikost aplikace - Aplikaci bude přidělena licence PmRtDemo. Tento režim umožňuje spustění libovolně velké aplikace pro demonstrační účely. Obsahuje upozorňovací okna a časové omezení běhu aplikace do 1 hodiny. Není určen pro běh reálné aplikace.
Cesta k runtime helpůmCesta k souboru nápovědy (*.hlp), který bude vyvoláván ve spuštěné aplikaci po stisknutí tlačítka Nápověda obrazu. Soubor lze nalistovat tlačítkem. Viz: Jak spouštět v aplikaci aplikační nápovědy.
Perioda časovače obrazůPerioda v sekundách, s jakou budou překreslovány (vykreslovány) aktivní obrazy aplikace. Překreslovány budou jen ty obrazy, které nemají nastaven konfigurátor "PmaPanel > Nastavení výchozích hodnot sFramePars > Perioda obnovování (refresh)". Přednastavená hodnota je 0.5 sec.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Pm.Blinker.
Perioda zde nastavená má vliv pouze na lokální obrazy aplikace. Perioda Web obrazů se nastavuje v konfigurátoru "PmaPanel > Web server > Perioda obnovování dat Web obrazu [s]".
Zastavení runtime aplikace s potvrzenímPokud je zatrženo, pak při ukončení runtime aplikace je vyvoláno potvrzovací okno
Vývojové prostředí
Editace aplikace s ověřením heslaNastavení autorizace umožňující editaci aplikace ve vývojovém prostředí. Viz Autorizace pro editaci aplikace.
Pokud autorizace je použita a pokud autorizace nebude splněna, pak vývojové prostředí nebude otevřeno.
Slouží k zabezpečení editace a prohlížení aplikace nepovoleným osobám. Pro zabezpečení spouštění runtime aplikace PROMOTIC - viz metoda Pm.LicenceInfo.
Cesty k systémovým složkám
K systémovým datovým souborůmCesta k systémovým datovým souborům, tzn. souborům které generuje spuštěný systém PROMOTIC. Jedná se zejména o LOG soubory (viz [Log]).
Tento konfigurátor je přednastaven na "#app:", tzn. složka aplikace.
#appres: - ke zdrojům (resources: jpg,gif,avi,wav,...)Cesta ke složce zdrojů (obrázků, zvuků, ..) aplikace To znamená k souborům typu:
- obrázek (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...) - využívá například objekt PmgRasterImage.
- film (avi, mpeg, wmv, divx ...) - využívá například objekt PmgVideo.
- zvuk (wav) - využívá například metoda Pm.PlaySound.

Tato cesta bude využita, pokud tyto soubory nebudou nalezeny na definovaných cestách ani ve složce aplikace. Pro získání této cesty je lze použít #appres:.
Tento konfigurátor je přednastaven na "#app:Resource", tzn. podsložka Resource ve složce aplikace.
#data: - k datovým souborůmCesta ke složce datových souborů aplikace. Na tuto cestu je vhodné ukládat jakékoli datové soubory. Pro získání této cesty lze použít #data:. Na některých místech je tato cesta přednastavena:
- pro alarmy pro soubory s příponou *.al/*.dbf do podsložky Alarm (#data:Alarm/). Viz konfigurátor "Složky pro soubory".
- pro eventy pro soubory s příponou *.ev/*.dbf do podsložky Event (#data:Event/). Viz konfigurátor "Složka pro soubory".
- pro trendy pro databázové soubory do podsložky Trend (#data:Trend/). Viz konfigurátor "Počátek názvu záloh (tabulek)".

Tento konfigurátor je přednastaven na "#app:Data", tzn. podsložka Data ve složce aplikace.
#cfg: - ke konfiguračním souborůmCesta ke složce konfiguračních souborů aplikace. Na tuto cestu je vhodné ukládat soubory obsahující konfigurační informace (informace které se málo mění - na rozdíl od #data:). Pro získání této cesty lze použít #cfg:. Na některých místech je tato cesta (pomocí makra) přednastavena:
- pro alarmy pro soubory s příponou *.ag (viz konfigurátor "Složky pro soubory").
- pro eventy pro soubory s příponou *.eg (viz konfigurátor "Složky pro soubory").
- pro trendy pro soubory s příponou *.tg v předvyplněné události tlačítek "Načíst"/"Uložit" Pmg objektu Předkonfigurace "Prohlížeč trendů s hlavičkou".

Tento konfigurátor je přednastaven na "#app:Cfg", tzn. podsložka Cfg ve složce aplikace.
#temp: - k dočasným souborůmCesta k dočasným a pomocným souborům vývojového prostředí i runtime aplikace.
Tento konfigurátor je přednastaven na "#app:Temp", tzn. podsložka Temp ve složce aplikace.
Správce lokalizovaných textůOtevře okno pro správu lokalizovaných textů aplikace: Správce lokalizovaných textů
Správce konfiguračních souborůOtevře okno pro správu konfiguračních souborů aplikace: Správce konfiguračních souborů
Správce záloh aplikaceOtevře okno pro správu záloh aplikace: Správce záloh aplikace
Správce skriptů aplikaceOtevře okno pro správu skriptů aplikace: Správce skriptů aplikace

Historie:
Pm9.00.06: Nový konfigurátor "Typ runtime licence" pro nastavení způsobu přidělení licence aplikaci v runtime prostředí.
Pm8.02.02: Aplikaci zabezpečenou heslem (viz konfigurátor "Editace aplikace s ověřením hesla") nebylo možno editovat (chyba od verze Pm8.2.1).
Pm8.02.01: Zrušen konfigurátor "Spustit při startu". To znamená, že s vývojovým klíčem se aplikace vždy nejdřív přepne do vývojového módu. Pro PmFree aplikace lze v konfigurátoru "Typ runtime licence" určit, zda se tato aplikace má při startu spustit ve vývojovém nebo runtime módu.
Pm8.02.00: Systémové datové soubory (např. soubor Aplikace.log) se standardně ukládají ve složce aplikace.
Nyní lze toto změnit v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > K systémovým datovým souborům".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice