Promotic

RemoveEventTimer - metoda objektu PmaRoot

Popis:
Odregistruje funkci z časovače aplikace pro jednorázové nebo opakované vyvolání po uplynutí zadané doby.
Syntaxe:
Empty RemoveEventTimer(String sFuncId, [Long nAttr])
Parametry:
sFuncId(String) Identifikátor událostní funkce registrované metodou AddEventTimer.
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje upřesnit způsob odstranění funkce z vnitřního časovače.
0 (přednastaveno) - Funkce je jen odstraněna z časovače.
1 - Funkce je při odstranění z časovače ještě volána.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.RemoveEventTimer(pMe.GetPathName(), 1);
Příklad2:

Historie:
Pm9.00.10: Nový parametr sFuncId
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.