Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveEventTimer - metoda objektu PmaRoot

Popis:
Odregistruje zaregistrovanou funkci z časovače aplikace pro jednorázové nebo opakované vyvolání po uplynutí zadané doby.
Syntaxe:
Empty RemoveEventTimer(Function Func, [Long nAttr])
Parametry:
Func(Function) JavaScript událostní funkce, která bude odregistrována z časovače aplikace.
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje upřesnit způsob odstranění funkce z vnitřního časovače.
0 (přednastaveno) - Funkce je jen odstraněna z časovače.
1 - Funkce je při odstranění z časovače ještě volána.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.RemoveEventTimer(OnTick, 1);
Příklad2:

Historie:
Pm9.00.10: Nový parametr nAttr
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice