Update cookies preferences
Promotic

Vzhled - karta objektu PmaRoot

Popis:
Definice vzhledu běžící aplikace.
Konfigurátory:
Zvětšení (zoom) vzhledu aplikaceUmožňuje změnit (zvětšit/zmenšit) vzhled celé aplikace, zejména grafických obrazů, při přechodu na jiné grafické rozlišení monitoru než výchozí. Změnou se upraví velikost většiny obrazů, písem a Pmg objektů. Některé Pmg objekty nemusí na změnu reagovat správně a proto je nutno vyzkoušet a aplikaci vytvářet s ohledem na tuto možnost.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
type:no; (přednastaveno) - Aplikace bude ponechána ve své výchozí velikosti.
type:const;zoom:n; - Celá aplikace bude zvětšena pevnou konstantou n. Příklad: type:const;zoom:1.2;.
type:original;screenx:dx;screeny:dy; - Celá aplikace bude automaticky zvětšena podle aktuálního rozlišení monitoru vzhledem k zadanému výchozímu rozlišení dx a dy. Příklad: type:original;screenx:1024;screeny:768;.
Typ zvýraznění aktivního Pmg objektuUmožňuje nastavit způsob označení aktivního Pmg objektu (objekt, který má fokus).
SingleLine - obrys okolo objektu jednoduchou čárou
DoubleLine - obrys okolo objektu dvojitou čárou
Ikona v liště vpravoIkona aplikace se objeví v systémové liště OS Windows mezi ikonama vpravo.
Používat jiné písmo v systémových oknechPokud je zatrženo, pak lze nastavit vlastní písmo, které bude používáno ve spuštěné aplikaci.
Při změně velikosti písma dojde také k přizpůsobéní všech oken tak, aby i při změněném písmu zůstalo rozložení oken stejné. Umožňuje používat systém PROMOTIC i na obrazovkách s velmi jemným rastrem, kde je jinak písmo velmi drobné.
Toto písmo bude použit také v okně "INFO systém" a slouží jako výchozí písmo pro objekt PmForm.
Pro změnu písma ve vývojovém prostředí viz konfigurátor "Používat jiné písmo ve vývojovém prostředí".

Historie:
Pm9.00.22: V konfigurátoru "Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace" lze pro zadání hodnoty použít makro výraz.
Pm8.00.02: Konfigurátor "Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace": Nedocházelo k zvětšování velikosti rámů objektu PmaWorkspace a ke zvětšování písma v obrazech.
Pm8.00.00: Zrušeny konfigurátory pro MDI aplikaci.
© MICROSYS, spol. s r.o.