Promotic

Objekt PmaWorkspace (Pracovní plocha)

Popis:
Viz: PmaWorkspace - Podrobný popis objektu

Objekt PmaWorkspace (pracovní plocha aplikace) tvoří základ uživatelského rozhraní aplikace. Má formu společného okna (vnějšího rámu), ve kterém se zobrazují ostatní součásti uživatelského rozhraní aplikace (záhlaví okna, tlačítkové lišty, uživatelská grafika, alarmy, eventy, reporty).
Slouží k organizaci Promotic prohlížečů do jednoho okna.
U tohoto okna lze nastavit jednak jeho vnější vzhled (záhlaví okna, okraje, monitor, pozice) a také lze nastavit vnitřní rozložení oken (rámů) tvořících uživatelské rozhraní aplikace.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CloseViewZavře se otevřený prohlížeč
GetViewInfoVrací informace o prohlížeči v daném rámu
OpenViewOtevře prohlížeč jiného objektu (zastaralé)
SetActiveMetoda aktivuje příslušný PmaWorkspace
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
WorkspaceZákladní konfigurátory pracovní plochy
RámyRozložení rámů pracovní plochy
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWorkspace -> PmaWorkspace
Pm8.03.10: Opravená chyba: Pokud byl aktivní zoom aplikace, pak se někdy špatně vyhodnocovala šířka/výška jednotlivých rámů (viz konfigurátor "PmaRoot > Vzhled > Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace").
Pm8.03.06: Pro každý rám (frame) zaveden nový konfigurátor "Minimální šířka (px)" a konfigurátor "Minimální výška (px)".
Nastavit tyto konfigurátory je důležité pokud je nutno aby rám nešel zmenšit na nulovou velikost. Je to například důležité při zobrazování pracovní plochy na Webu na malých zobrazovacích zařízeních (mobily Android ...) kdy se plocha zobrazuje ve své minimální velikosti.
Pm8.03.02: Zprovozněn pro Web jako standardní HTML stránka (předtím byl postaven na zastaralé koncepci frameset). Zároveň bylo na Webu zlepšeno chování scrollbarů.
Pm8.00.12: Opravená chyba: Okno pracovní plochy se otevře vycentrovaně (pokud není zadána pozice v konfigurátoru "Výchozí hodnota sFramePars").
Pm8.00.11: Zlepšeno otevírání vnořených pracovních ploch (tzn. pokud v objektu PmaWorkspace se zobrazoval jiný objekt PmaWorkspace)
Pm8.00.02: v objektu PmgFrame lze nyní otevřít i jiný objekt PmaWorkspace.
© MICROSYS, spol. s r. o.