Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaWorkspace (Pracovní plocha)

Popis:
Viz: PmaWorkspace - Podrobný popis objektu

Objekt PmaWorkspace (pracovní plocha aplikace) tvoří základ uživatelského rozhraní aplikace. Má formu společného okna (vnějšího rámu), ve kterém se zobrazují ostatní součásti uživatelského rozhraní aplikace (záhlaví, tlačítkové lišty, uživatelská grafika, alarmy, eventy, sestavy).
Slouží k organizaci Promotic prohlížečů do jednoho okna.
U tohoto okna lze nastavit jednak jeho vnější vzhled (záhlaví, okraje, monitor, pozice) a také lze nastavit vnitřní rozložení oken (rámů) tvořících uživatelské rozhraní aplikace.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
CloseView Zavře se otevřený prohlížeč
GetViewInfo Získá informace o prohlížeči v daném rámu.
OpenView Otevře prohlížeč jiného objektu (zastaralé)
SetActive Metoda aktivuje příslušný PmaWorkspace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Workspace Základní konfigurátory pracovní plochy
Rámy Rozložení rámů pracovní plochy
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWorkspace -> PmaWorkspace
Pm8.03.10: Opravená chyba: Pokud byl aktivní zoom aplikace, pak se někdy špatně vyhodnocovala šířka/výška jednotlivých rámů (viz konfigurátor "PmaRoot > Vzhled > Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace").
Pm8.03.06: Pro každý rám (frame) zaveden nový konfigurátor "Minimální šířka (px)" a konfigurátor "Minimální výška (px)".
Nastavit tyto konfigurátory je důležité pokud je nutno aby rám nešel zmenšit na nulovou velikost. Je to například důležité při zobrazování pracovní plochy na Webu na malých zobrazovacích zařízeních (mobily Android ...) kdy se plocha zobrazuje ve své minimální velikosti.
Pm8.03.02: Zprovozněn pro Web jako standardní HTML stránka (předtím byl postaven na zastaralé koncepci frameset). Zároveň bylo na Webu zlepšeno chování scrollbarů.
Pm8.00.12: Opravená chyba: Okno pracovní plochy se otevře vycentrovaně (pokud není zadána pozice v konfigurátoru "Výchozí hodnota sFramePars").
Pm8.00.11: Zlepšeno otevírání vnořených pracovních ploch (tzn. pokud v objektu PmaWorkspace se zobrazoval jiný objekt PmaWorkspace)
Pm8.00.02: v objektu PmgFrame lze nyní otevřít i jiný objekt PmaWorkspace, viz Otevření prohlížeče.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice