Promotic

CloseView - metoda objektu PmaWorkspace

Popis:
Metoda zavře otevřený prohlížeč v daném rámu.
Syntaxe:
Empty CloseView(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Seznam dodatečných voleb pro prohlížeč.
"target:frameid;" - Určuje rám, ve kterém se zavře otevřená prohlížeč. Otevřená prohlížeč se zavře v rámu s identifikátorem frameid (identifikátor se definuje v konfigurátoru "Identifikátor").
Příklad:
Zavře se otevřená prohlížeč v rámu "main".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oWorkspace.CloseView("target:main;");
© MICROSYS, spol. s r.o.