Promotic

CloseView - metoda obiektu PmaWorkspace

Opis:
Metoda zamknie otwartą przeglądarkę w danej ramce.
Składnia:
Empty CloseView(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Lista dodatkowych możliwości dla przeglądarki.
"target:frameid;" - Określa ramki, w którym zostanie zamknięta otwarta przeglądarka. Otwarta przeglądarka zostanie zamknięta w ramce o identyfikatorze frameid (identyfikator jest określany w konfiguratorze "Identyfikator").
Patrz również:
Przykład:
Zostanie zamknięta otwarta przeglądarka w ramce "main".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oWorkspace.CloseView("target:main;");
© MICROSYS, spol. s r.o.