Promotic

GetViewInfo - metoda obiektu PmaWorkspace

Opis:
Zwraca informację o przeglądarce w określonej ramce.
Składnia:
Array GetViewInfo(String sFrameId)
Parametry:
sFrameId(String) Identyfikator ramki do uzyskania informacji o otwartej przeglądarce. Patrz konfigurator "Identyfikator" w konfiguracji ramki.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca tablicę 1-wymiarową (obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript) trzech wartości typu String.
Te trzy łańcuchy przedstawiają wartości parametrów sObjectPath, sOptions oraz sParams, wykorzystane podczs otwarcia przeglądarki w określonej ramce przy pomocy metody CreateView.
Jeżeli w danej ramce nie jest otwarta żadna przeglądarka, wtedy metoda zwraca trzy puste łańcuchy.
Jeżeli nie istnieje ramka z określonym identyfikatorem, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Znając wartości parametrów sObjectPath, sOptions oraz sParams otwartej przeglądarki umożliwia:
1) Stwierdzić, która przeglądarka jest w danej ramce bieżąco otwarta (zastosowana będzie przede wszystkim wartość sObjectPath).
2) Zapamiętując wszystkie trzy wartości można później, przy pomocy metody CreateView otworzyć identyczną przeglądarkę.
Patrz również:
Przykład:
Uzyska informację o bieżąco otwartej przeglądarce w ramce "main".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aInf = oWorkspace.GetViewInfo("main");
var sObjectPath = aInf.GetItem(0);
var sOptions = aInf.GetItem(1);
var sParams = aInf.GetItem(2);
© MICROSYS, spol. s r.o.