Update cookies preferences
Promotic

Uprawnienia - karta obiektu PmaWorkspace

Opis:
W tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Lista uprawnień obiektu:
WebReadZezwolenie/zakaz odczytu z Webu.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą odczytywać dane (w formie XML lub HTML) tego obiektu.
Ma to sens tylko jeżeli jest wypełniona karta "Web serwer".
Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych
Patrz: Web panele.
© MICROSYS, spol. s r.o.