Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Workspace - karta obiektu PmaWorkspace

Opis:
Ustawienie podstawowych konfiguratorów obszaru roboczego. Obszarem roboczym jest podstawowym oknem, którego kliencka część dalej dzieli się na ramki. We ramkach z kolei są wyświetlane przeglądarki komponentów (okna obiektów PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup ...).
Pozycje konfiguracji:
Główne okno apikacjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy obszar roboczy staje się głównym oknem aplikacji. Główne okno aplikacji jest nieoddzielnie połączone z uruchomioną aplikacją. Okno obszaru roboczego jest automatycznie otwarte po uruchomieniu aplikacji. Zamknięcie głównego okna spowoduje zatrzymanie biegu aplikacji (oczywiście jest konieczne spełnienie uprawnienie "AppStop", zostanie wywołane zdarzenie onAppStopBegin, itd.). W aplikacji może być ten konfigurator zaznaczony nawet w kilku obiektach PmaWorkspace równocześnie. To ma znaczenie zwłaszcza w aplikacjach wykorzystujących dwa lub więcej monitorów równocześnie, kiedy można z powodzeniem na każdy monitor ulokować jeden obszar roboczy typu główne okno aplikacji.

Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy obszar roboczy jest zwykłym (pomocniczym) oknem aplikacji. Okno pomocniczego obszaru pracy nie jest automatycznie otwierane po uruchomieniu aplikacji. W razie potrzeby można go wyświetlić (patrz Otwarcie przeglądarki) i z powrotem zamknąć bez wpływu na resztę aplikacji.

Wyświetlana nazwa oknaTekst, wyświetlony w nagłówku okna obszaru roboczego.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

W trybie PmFree system dołączy do nazwy okna na początek słowo "Promotic" (jeżeli nazw anie rrozpoczynała się już tym słowem).

Ramka domyślna (default frame)Identyfikator ramki domyślnej (patrz konfigurator "Identyfikator"). W tej framudze będą wyświetlane przeglądarki komponentów (PmaPanel, ...), w których w parametrach przeglądarki czy w parametrach funkcji otwierającej nie będzie określone, w której framudze przeglądarka ma zostać wyświetlona. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wartość domyślna sOptionsUstawia dodatkowe parametry dla okna obszaru roboczego. Wartości można wprowadzić ręcznie lub można je wytworzyć przy pomocy przycisku umieszczonego po prawej stronie, który otworzy okno dla Ustawienie wyjściowych wartości Options. Na przykład "pos:top,0,0;size:1024,768;fixed:size;".

Patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice