Update cookies preferences
Promotic

Workspace - karta obiektu PmaWorkspace

Opis:
Ustawienie podstawowych konfiguratorów obszaru roboczego. Obszar roboczy jest podstawowym oknem, którego obszar kliencki dalej dzieli się na ramki. We ramkach z kolei są wyświetlane przeglądarki komponentów (okna obiektów PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup ...).
Konfiguratory:
Główne okno aplikacjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy obszar roboczy staje się głównym oknem aplikacji.
Główne okno aplikacji jest nieoddzielnie połączone z uruchomioną aplikacją. Okno obszaru roboczego jest otwarte automatycznie po uruchomieniu aplikacji. Zamknięcie głównego okna spowoduje zatrzymanie biegu aplikacji (oczywiście jest konieczne spełnienie uprawnienie "AppStop", zostanie wywołane zdarzenie onAppStopBegin, itd.). W aplikacji może być ten konfigurator zaznaczony nawet w kilku obiektach PmaWorkspace równocześnie. To ma znaczenie zwłaszcza w aplikacjach wykorzystujących dwa lub więcej monitorów równocześnie, kiedy można z powodzeniem na każdy monitor ulokować jeden obszar roboczy typu główne okno aplikacji.
 
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy obszar roboczy jest zwykłym (pomocniczym) oknem aplikacji. Okno pomocniczego obszaru roboczego nie jest automatycznie otwierane po uruchomieniu aplikacji. W razie potrzeby można go wyświetlić (patrz metoda CreateView) i z powrotem zamknąć bez wpływu na resztę aplikacji.
Wyświetlana nazwa oknaTekst, wyświetlony w nagłówku okna obszaru roboczego.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
W trybie PmFree system dołączy do nazwy okna na początek słowo "Promotic" (jeżeli nazw anie rrozpoczynała się już tym słowem).
Ramka domyślna (default frame)Identyfikator ramki domyślnej (patrz konfigurator "Identyfikator").
W tej ramce będą wyświetlane przeglądarki komponentów (PmaPanel, ...), w których w parametrach przeglądarki czy w parametrach funkcji otwierającej nie będzie określone, w której ramce przeglądarka ma zostać wyświetlona. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wartość domyślna sFrameParsUstawia dodatkowe parametry dla okna obszaru roboczego.
Wartości można wprowadzić ręcznie lub je można wytworzyć przy pomocy przycisku umieszczonego po prawej stronie, który otworzy okno konfiguracyjne "Ustawienie wyjściowych wartości sFramePars". Na przykład "pos:top,0,0;size:1024,768;fixed:size;".
Patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
© MICROSYS, spol. s r.o.