Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Workspace - karta objektu PmaWorkspace

Popis:
Nastavení základních konfigurátorů pracovní plochy. Pracovní plocha je základní okno, jehož klientská oblast se dále dělí na rámce. V rámcích se následně zobrazují prohlížeče komponent (okna objektů PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup ...).
Konfigurační položky:
Hlavní okno aplikacePokud je zatrženo, pak se stává pracovní plocha hlavním oknem aplikace.

Hlavní okno aplikace je pevně spjato s běžící aplikací. Okno pracovní plochy je otevřeno automaticky po spuštění aplikace. Zavření hlavního okna způsobí zastavení aplikace (samozřejmě je nutno splnit oprávnění "AppStop", je vyvolána událost onAppStopBegin, atd.). V aplikaci může mít tuto volbu zapnuto i několik objektů PmaWorkspace současně. To má význam zejména u aplikace využívající dvou a více monitorů současně, kdy lze s výhodou na každý monitor umístit jednu pracovní plochu typu hlavní okno aplikace.

Pokud není zatrženo, pak je pracovní plocha běžným (pomocným) oknem aplikace. Okno pomocné pracovní plochy není otevřeno automaticky po spuštění aplikace. Lze ji podle potřeby zobrazit (viz Otevření prohlížeče) a zase zavřít bez vazby na aplikaci.

Zobrazovaný název oknaText, který bude zobrazen v záhlaví okna pracovní plochy.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

V režimu PmFree přidá systém do názvu okna na začátek slovo "Promotic" (pokud již na toto slovo název nezačínal).

Implicitní rámec (default frame)Identifikátor implicitního rámce (viz konfigurátor "Identifikátor").

V tomto rámci se budou zobrazovat prohlížeče komponent (PmaPanel, ...), u kterých nebude v parametrech prohlížeče ani v parametrech otevírací funkce uvedeno, ve kterém rámci se má prohlížeč zobrazit.

Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Výchozí hodnota sOptionsNastavuje dodatečné parametry okna pracovní plochy.

Hodnoty lze zadat ručně nebo je lze vytvořit tlačítkem vpravo, které otevře konfigurační okno "Nastavení výchozích hodnot Options".

Například "pos:top,0,0;size:1024,768;fixed:size;".

Viz Jak používat PROMOTIC aplikaci se dvěma nebo více monitory.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice