Promotic

Workspace - karta objektu PmaWorkspace

Popis:
Nastavení základních konfigurátorů pracovní plochy. Pracovní plocha je základní okno, jehož klientská oblast se dále dělí na rámy. V rámech se následně zobrazují prohlížeče komponent (okna objektů PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup ...).
Konfigurátory:
Hlavní okno aplikacePokud je zatrženo, pak pracovní plocha se stává hlavním oknem aplikace.
Hlavní okno aplikace je pevně spjato s běžící aplikací. Okno pracovní plochy je otevřeno automaticky po spuštění aplikace. Zavření hlavního okna způsobí zastavení aplikace (samozřejmě je nutno splnit oprávnění "AppStop", je vyvolána událost onAppStopBegin, atd.). V aplikaci může mít tuto volbu zapnuto i několik objektů PmaWorkspace současně. To má význam zejména u aplikace využívající dvou a více monitorů současně, kdy lze s výhodou na každý monitor umístit jednu pracovní plochu typu hlavní okno aplikace.
 
Pokud není zatrženo, pak pracovní plocha je běžným (pomocným) oknem aplikace. Okno pomocné pracovní plochy není otevřeno automaticky po spuštění aplikace. Lze ji podle potřeby zobrazit (viz metoda CreateView) a zase zavřít bez vazby na aplikaci.
Zobrazovaný název oknaText, který bude zobrazen v záhlaví okna pracovní plochy.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
V režimu PmFree přidá systém do názvu okna na začátek slovo "Promotic" (pokud již na toto slovo název nezačínal).
Implicitní rám (default frame)Identifikátor implicitního rámu (viz konfigurátor "Identifikátor").
V tomto rámu se budou zobrazovat prohlížeče komponent (PmaPanel, ...), u kterých nebude v parametrech prohlížeče ani v parametrech otevírací funkce uvedeno, ve kterém rámu se má prohlížeč zobrazit. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Výchozí hodnota sFrameParsNastaví dodatečné parametry okna pracovní plochy.
Hodnoty lze zadat ručně nebo je lze vytvořit tlačítkem vpravo, které otevře konfigurační okno "Nastavení výchozích hodnot sFramePars". Například "pos:top,0,0;size:1024,768;fixed:size;".
Viz Jak používat aplikaci PROMOTIC se dvěma nebo více monitory.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
© MICROSYS, spol. s r. o.