Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Popis makro výrazů v systému PROMOTIC

V mnoha konfigurátorech Pma objektů nebo Pmg objektů, v metodě Pm.EvalMacro (ale i v jiných metodách) lze použít makro výraz.

Makro výraz například umožňuje zadat v konfigurátoru textový výraz, který se po spuštění aplikace ještě "vyhodnotí". Například makro výraz lze použít:

- pro odkaz na lokalizovaný text v XML souboru (Makro výraz $.text)
- pro odkaz na hodnotu v INI souboru (Makro výraz $.cfgfile)
- pro složené vyhodnocení více maker, atd.

 
Makro výraz bude vyhodnocen vždy pouze jednou, a to buď při startu aplikace, při otevření obrazu nebo při volání metody (podle logiky umístění). Nelze tedy makro považovat za datovou vazbu!

U konfigurátorů nebo u metod, ve kterých lze zadat makro výraz, je v popisu vždy explicitně uvedeno, že zde zadávat makra lze (viz konfigurátor "PmgString > Text"). Je tam také uvedeno, kdy se makro výraz vyhodnocuje - většinou je to následovně:

- Makro výraz v konfigurátoru Pma objektu se vyhodnocuje po spuštění aplikace.
- Makro výraz v konfigurátoru Pmg objektu se vyhodnocuje při otevírání obrazu.
- Makro výraz v parametru metody se vyhodnocuje při volání metody.
 
Seznam makro výrazů:
$.text: Představuje text načtený z textoveho souboru.
$.par: Reference na parametr Pma objektu nebo Pmg objektu
$.cfgfile: Představuje hodnotu uloženou v konfiguračním souboru.
$.join: Představuje řetězcovou hodnotu složenou ze všech parametrů tohoto výrazu.
$.expr: Vyhodnocuje výraz zapsaný v syntaxi JavaScript.
$.path: Představuje úplnou cestu ke složce nebo k souboru.
$const: (zastaralé) Představuje přímo text uvedený v tomto makro výrazu.
$vb: (zastaralé) Představuje výsledek vyhodnocení zadaného VBScript výrazu.
Viz také:

Historie:
Pm8.03.00: V konfigurátorech, kde lze zadat makro výraz, je nyní tlačítko vlevo (stejné jako je tlačítko datové vazby) a pomocí něho lze vytvořit makro výraz konfiguračním způsobem.
Navigace:
 
 
- Makro výraz
 
- $vb
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice