Promotic

Popis makro výrazů v systému PROMOTIC

V mnoha konfigurátorech Pma objektů nebo Pmg objektů, v metodě Pm.EvalMacro (ale i v jiných metodách) lze použít makro výraz.
Makro výraz například umožňuje zadat v konfigurátoru textový výraz, který se po spuštění aplikace ještě "vyhodnotí". Například makro výraz lze použít:
- pro odkaz na lokalizovaný text v XML souboru (Makro výraz $.text)
- pro odkaz na hodnotu v INI souboru (Makro výraz $.cfgfile)
- pro složené vyhodnocení více maker, atd.


Makro výraz bude vyhodnocen vždy jen jednou, a to buď při startu aplikace, při otevření obrazu nebo při volání metody (podle logiky umístění). Nelze tedy makro považovat za datovou vazbu!
U konfigurátorů nebo u metod, ve kterých lze zadat makro výraz, je v popisu vždy explicitně uvedeno, že zde zadávat makra lze (viz konfigurátor "PmgString > Text"). Je tam také uvedeno, kdy se makro výraz vyhodnocuje - obvykle je to následovně:
- Makro výraz v konfigurátoru Pma objektu se vyhodnocuje po spuštění aplikace.
- Makro výraz v konfigurátoru Pmg objektu se vyhodnocuje při otevírání obrazu.
- Makro výraz v parametru metody se vyhodnocuje při volání metody.


Seznam makro výrazů:
$.text: Představuje text načtený z textoveho souboru.
$.par: Reference na parametr Pma objektu nebo Pmg objektu
$.cfgfile: Představuje hodnotu uloženou v konfiguračním souboru.
$.join: Představuje řetězcovou hodnotu složenou ze všech parametrů tohoto výrazu
$.expr: Vyhodnocuje výraz zapsaný v syntaxi JavaScript.
$.path: Představuje úplnou cestu ke složce nebo k souboru.
$const: (zastaralé) Představuje přímo text uvedený v tomto makro výrazu.
$vb: (zastaralé) Představuje výsledek vyhodnocení zadaného VBScript výrazu.
Viz také:
- Pm.EvalMacro (metoda)

Historie:
Pm8.03.00: V konfigurátorech, kde lze zadat makro výraz, je nyní tlačítko vlevo (stejné jako je tlačítko datové vazby) a pomocí něho lze vytvořit makro výraz konfiguračním způsobem.
Pm8.02.00:
- Způsob zapisu makro výrazu byl zobecněn tak, aby umožnil vytvářet "makra v makru", tzn. aby hodnota v makro výrazu mohla být opět makro výraz. Makro výraz nyní lze zadat v jednoduchém tvaru ("postaru" kdy nelze vytvářet složitější konstrukce) a ve složeném tvaru (kde jsou závorky a lze tvořit "makra v makru").
- Nový Makro výraz $.expr pro velmi obecné vyhodnocování.
Pm8.00.07: lze zadat v dalších konfigurátorech, například:
- v konfigurátoru "PmVar > Proměnná > Poznámka".
Navigace:
 
 
- Makro výraz
 
- $vb
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.