Promotic

Makro výraz $const - zastaralé

Tento makro výraz představuje přímo text uvedený v tomto makro výrazu. Tento makro výraz má smysl jen ve složených makrech (makrech řazených za sebou). To umožňuje při řazení více makro výrazů za sebou kombinovat pevné a proměnlivé části výsledného textového řetězce.

Tento makro výraz je zastaralý a místo toho lze použít například $.join nebo $.expr.

Příklad:
$text.app:boil$const:123
- Pokud je pod indentifikátorem textu boil uveden lokalizovaný text "Kotel", pak výsledkem celého složeného makra je text "Kotel123".
© MICROSYS, spol. s r. o.