Update cookies preferences
Promotic

Makro výraz $.cfgfile

Tento makro výraz představuje hodnotu uloženou v konfiguračním souboru (XML nebo INI). Viz: Popis struktury konfiguračních souborů XML a INI pro makro výraz $.cfgfile

Syntaxe:
$.cfgfile("id","value")
id = složený identifikátor hodnoty (např. "a/b/c")
value = (nepovinné) náhradní hodnota v případě nenalezení odkazované hodnoty

Zastaralý tvar zápisu makro výrazu: $cfgfile:id,value

Příklad:
1) $.cfgfile("config/data/webportnumber",0)
- Získá hodnotu /data/webportnumber z konfiguračního souboru zaregistrovaného pod identifikátorem config.
2) $.cfgfile("config/data/webportnumber",80)
- Získá hodnotu /data/webportnumber z konfiguračního souboru zaregistrovaného s identifikátorem config. Pokud hodnota není v souboru nalezena, pak se vrací náhradní hodnota 80.
3) $.cfgfile("config/data/boiler1/webportnumber",0)
- Získá hodnotu /data/boiler1/webportnumber z XML konfiguračního souboru zaregistrovaného s identifikátorem config. Výraz umožňuje číst hodnotu z libovolné hierarchické hloubky (úroveň boiler1 je zde navíc).

Konfigurátory v editoru rozšířené hodnoty:
Identifikátor hodnotyUrčuje složený identifikátor hodnoty, např.: config/data/portnumber.
Zadat náhradní hodnotuSlouží pro zadání náhradní hodnoty, která bude použita v případě nenalezení odkazované hodnoty.
Náhradní hodnotaUrčuje náhradní hodnotu
© MICROSYS, spol. s r.o.