Promotic

Makro výraz $vb

Tento makro výraz představuje výsledek vyhodnocení zadaného VBScript výrazu.
V tomto výrazu lze užít i parametr pMe (obsahující referenci na Pma objekt nebo Pmg objekt, ve kterém je výraz použit). To umožňuje vlastnost inicializovat například hodnotou, ve které se objeví název objektu, atd.

Tento makro výraz je zastaralý, není funkční pro některé nové konfigurátory a místo toho lze použít například Makro výraz $.expr.

Syntaxe:
$vb:xx
kde xx je jakýkoli VBScript výraz.

Příklad:
1) $vb:"Teplota_" & pMe.Name
- Pokud název objektu je voda (na který odkazuje parametr pMe), pak je výsledkem text "Teplota_voda".
2) $vb:Pm.IniFileRead("Kotelna.ini","Teplota","voda", 60, 5)
- Pokud v souboru Kotelna.ini (ve složce aplikace) v sekci Teplota je klíč voda=70, pak je výsledkem hodnota 70 typu Double (viz metoda Pm.IniFileRead).
© MICROSYS, spol. s r.o.