Promotic

Makro výraz $.path

Tento makro výraz představuje úplnou cestu ke složce nebo k souboru.
Od verze Pm8.3.4 je tento makro výraz nahrazen cestou začínající znakem # - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám. Makro výraz je pořád funkční ale jeho použití je vhodné jen ve speciálních případech, kdy je potřeba vytvořit Microsoft cestu ve složeném makro výrazu.

Syntaxe:
$.path("type","file")
- type = určení typu cesty
- file = (nepovinné) určení souboru (nebo další cesty)

Zastaralý tvar zápisu makro výrazu: $path.type:file

Typ cesty může být:

$.path("pm") - Cesta ke složce systému PROMOTIC (obvykle např. C:\Promotic\PmVXXYY/).


$.path("pmres") - Cesta ke složce zdrojů PROMOTIC (obvykle např. C:\Promotic\PmVXXYY\Resource/).


$.path("app") - Cesta ke složce aplikace PROMOTIC.


$.path("appres") - Cesta ke složce zdrojů (obrázky, zvuky, ...) aplikace (složka se určuje v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > #appres: - ke zdrojům (resources: jpg,gif,avi,wav,...)").


$.path("data") - Cesta ke složce datových souborů aplikace (složka se určuje v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > #data: - k datovým souborům"). Do této složky je vhodné ukládat jakékoli datové soubory.


$.path("cfg") - Cesta ke složce konfiguračních souborů aplikace (složka se určuje v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > #cfg: - ke konfiguračním souborům"). Do této složky je vhodné ukládat soubory obsahující konfigurační informace (informace které se málo mění - na rozdíl od $.path("data")).


$.path("temp") - Cesta ke složce dočasných souborů aplikace (složka se určuje v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > #temp: - k dočasným souborům").


$.path("win") - Cesta ke složce Windows (např. c:/windows/).


$.path("winsys") - Cesta k systémové složce Windows (např. c:/windows/system32/).


Příklad:
$.path("appres","tank.bmp")
výsledkem je například C:\Promotic\Apps/Kotelna/Resource/tank.bmp
$.path("pmres","Img/Tank020.svg")
výsledkem je například C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Img/Tank020.svg
$.path("data","Db/db1.mdb")
výsledkem je například C:\Promotic\Apps/Kotelna/Data/Db/db1.mdb
$.path("win")
výsledkem je například C:/Windows/
© MICROSYS, spol. s r. o.