Promotic

EvalMacro - metoda objektu Pm

Popis:
Vyhodnocení makro výrazu.
Syntaxe:
String EvalMacro(String sMacro, [String sParams])
Parametry:
sMacro(String) Makro výraz, viz Popis makro výrazů v systému PROMOTIC.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry pro vyhodnocení makro výrazu. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "lang:cs;".
"lang:ss;" (nepovinné) - Určuje národní jazyk pro Makro výraz $.text. Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
Pokud není nastaveno, pak se použije právě aktuální jazyk spuštěné aplikace.
Viz konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu vyhodnoceného makro výrazu v podobě textu
Poznámka:
Metodu nelze použít k vyhodnocení makro výrazu $.par. Místo toho lze použít metodu PmaObject.GetPar (pro Pma objekty) nebo metodu PmgObject.GetPar (pro Pmg objekty).

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Zjistí hodnoty z konfiguračního souboru
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sVal = Pm.EvalMacro("$.cfgfile('config/data/port1',0)");
Příklad2:
Čtení příslušného lokalizovaného textu v anglickém jazyce
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxt = Pm.EvalMacro("$.text('sys','userDesc')", "lang:en;");
Jinou možností jak získat lokalizovaný text je pomocí #pragma variable - toto je funkční i pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EvalMacro
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.