Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EvalMacro - metoda objektu Pm

Popis:
Vyhodnocení makro výrazu.
Syntaxe:
EvalMacro(sMacro As String, [sParams As String]) As String
Volání:
x = Pm.EvalMacro(sMacro)
Parametry:
sMacro(String) Makro výraz, viz Popis Makro výrazů v systému PROMOTIC.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry pro vyhodnocení makro výrazu. Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například "lang:cs;".
"lang:ss;" (nepovinné) - Určení národního jazyka pro Makro výraz $.text. Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC. Pokud není nastaveno, pak se použije právě aktuální jazyk spuštěné aplikace. Viz konfigurátor "PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu vyhodnoceného makro výrazu v podobě textu
Poznámka:
Metodu nelze využít k vyhodnocení makro výrazu $.par. Misto toho lze ale použít metodu PmObject.GetPar (pro PROMOTIC objekty) nebo metodu PmiItem.GetPar (pro Grafické prvky).
 
Tato metoda zatím není funkční pro Web obrazy.
Příklad1:
Zjištění hodnoty z konfiguračního souboru
Dim sVal
sVal = Pm.EvalMacro("$.cfgfile('config/data/port1',0)")
Příklad2:
Vyčtení příslušného lokalizačního textu v anglickém jazyce
Dim sTxt
sTxt = Pm.EvalMacro("$.text('sys','userDesc')", "lang:en;")
Jinou možností jak získat lokalizovaný text je pomocí #pragma variable - to je funkční i pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EvalMacro
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice