Update cookies preferences
Promotic

StringOper - metoda objektu Pm

Popis:
Operace s řetězcem.
Syntaxe:
String StringOper(String sOper, String sValue, [String sParams])
Parametry:
sOper(String) Operace s řetězcem.
"trim" - Vrací řetězec bez počátečních a ukončovacích "bílých" znaků (mezera, tabulátor, nový řádek, znak nbsp).
Parametr sParams se nepoužívá.
"ltrim" - (left trim) Vrací řetězec bez počátečních "bílých" znaků (mezera, tabulátor, nový řádek, znak nbsp).
Parametr sParams se nepoužívá.
"rtrim" - (right trim) Vrací řetězec bez ukončovacích "bílých" znaků (mezera, tabulátor, nový řádek, znak nbsp).
Parametr sParams se nepoužívá.
"lcase" - (lowercase)
Vrací řetězec převedený na malá písmena.
Parametr sParams se nepoužívá.
"ucase" - (uppercase) Vrací řetězec převedený na velká písmena.
Parametr sParams se nepoužívá.
sValue(String) Zdrojový řetězcový výraz.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry pro jednotlivé operace. Význam se liší pro jednotlivé operace.
Pokud daná operace tento parametr používá, pak je to u dané operace zdůrazněno.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sString = Pm.StringOper("ucase", "Promotic");   // sString obsahuje "PROMOTIC"

Historie:
Pm8.02.14: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringOper
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.