Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringOper - metoda objektu Pm

Popis:
Provedení operace s řetězcem.
Syntaxe:
StringOper(sOper As String, sValue As String, [sParams As String]) As String
Volání:
sString = Pm.StringOper(sOper, sValue, sParams)
Parametry:
sOper(String) Operace s řetězcem
"trim" - Vrací řetězec bez počátečních a ukončovacích "bílých" znaků (mezera, tabelátor, nový řádek). Parametr sParams se nepoužívá.
"ltrim" - (left trim) Vrací řetězec bez počátečních "bílých" znaků (mezera, tabelátor, nový řádek). Parametr sParams se nepoužívá.
"rtrim" - (right trim) Vrací řetězec bez ukončovacích "bílých" znaků (mezera, tabelátor, nový řádek). Parametr sParams se nepoužívá.
"lcase" - (lowercase) Vrací řetězec převedený na malá písmena. Parametr sParams se nepoužívá.
"ucase" - (uppercase) Vrací řetězec převedený na velká písmena. Parametr sParams se nepoužívá.
sValue(String) Zdrojový řetězcový výraz.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry pro jednotlivé operace. Význam se liší pro jednotlivé operace. Pokud daná operace tento parametr používá, pak je to u dané operace zdůrazněno.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sString = Pm.StringOper("ucase", "Promotic");  //sString obsahuje "PROMOTIC"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringOper
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice