Promotic

AppStop - metoda objektu Pm

Popis:
Ukončení aplikace.
Syntaxe:
Empty AppStop(Variant nMode)
Parametry:
nMode(Variant) Typ zastavení
0 (přednastaveno) - Zastavení aplikace včetně případného potvrzovacího okna.
1 - Zastavení aplikace bez případného potvrzovacího okna (zaručené ukončení aplikace).
Poznámka:
Ukončení běžící aplikace systému PROMOTIC.
Voláním této metody je vyvolána událost PmaRoot.onAppStopBegin.
Metoda se provede pouze pokud je splněno oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > AppStop".

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Ale pouze pro InternetExplorer (není funkční pro Chrome, Firefox, Edge ...) Metoda tehdy zavře Web prohlížeč.
Viz také:
- Pm.ShutDown (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.AppStop(0);
Příklad2:
Zastavení a nové spuštění běžící aplikace (sebe sama) pomocí nástroje RunLater:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute("", "c:/Promotic/Tools/RunLater/RunLater", "/t=10 /f=C:/Promotic/Pm90027/Bin32/PromoticRt32.exe /p=" + Pm.AppFullName + ".pra", "", 1);
Pm.AppStop(1);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- AppStop
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.