Promotic

CreatePmExpr - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmExpr.
Syntaxe:
Object CreatePmExpr()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();

Historie:
Pm8.03.20: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmExpr
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.