Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ShutDown - metoda objektu Pm

Popis:
Ukončení OS Windows.
Syntaxe:
ShutDown(nAction As Integer, bForce As Boolean)
Volání:
Pm.ShutDown nAction, bForce
Parametry:
nAction(Integer) způsob, jakým má být OS Windows ukončen
0 - provede se odhlášení uživatele přihlášeného do OS Windows
1 - provede se restart počítače
2 - provede se vypnutí počítače
bForce(Boolean) hodnota parametru:
true - budou všechny úlohy ukončeny násilně (může dojít ke ztrátě dat)
false - jsou aplikace dotazovány, zda lze ukončit jejich činnost
Poznámka:
U této metody nemusí být splněno oprávnění AppStop, aby bylo možno vyvolat vypnutí (restart) počítače od vnější události bez zásahu uživatele (signál od UPS, watchdog, atd.). Pokud má být metoda vyvolávána pouze oprávněným uživatelem, pak je nutno otestovat oprávnění uživatele pomocí metody Pm.TestUserInGroup, viz příklad 2.
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Viz také:
Příklad1:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShutDown 1, true
Příklad2:
Vyvolání restartu počítače s testem, zda lokální uživatel patří do skupiny uživatelů $OPER.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.TestUserInGroup(0, "$OPER") Then
  Pm.ShutDown 1, true
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShutDown
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice