Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ShutDown - metoda objektu Pm

Popis:
Ukončení OS Windows.
Syntaxe:
ShutDown(nAction As Integer, bForce As Boolean)
Volání:
Pm.ShutDown nAction, bForce
Parametry:
nAction(Integer) způsob, jakým má být OS Windows ukončen
0 - provede se odhlášení uživatele přihlášeného do OS Windows
1 - provede se restart počítače
2 - provede se vypnutí počítače
bForce(Boolean) hodnota parametru:
true - budou všechny úlohy ukončeny násilně (může dojít ke ztrátě dat)
false - jsou aplikace dotazovány, zda lze ukončit jejich činnost
Poznámka:
U této metody nemusí být splněno oprávnění AppStop, aby bylo možno vyvolat vypnutí (restart) počítače od vnější události bez zásahu obsluhy (signál od UPS, watchdog, atd.). Pokud má být metoda vyvolávána pouze oprávněnou obsluhou, potom je nutno otestovat oprávnění obsluhy pomocí metody Pm.TestUserInGroup, viz příklad 2.
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad1:
Pm.ShutDown 1, true
Příklad2:
Vyvolání restartu počítače s testem, zda lokálně přihlášený uživatel patří do skupiny uživatelů $OPER.
  Pm.ShutDown 1, true
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShutDown
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice