Promotic

ShutDown - metoda objektu Pm

Popis:
Ukončení OS Windows.
Syntaxe:
Empty ShutDown(Long nAction, Boolean bHard)
Parametry:
nAction(Long) Způsob, jakým má být OS Windows ukončen.
0 - Provede se odhlášení uživatele přihlášeného do OS Windows
1 - Provede se restart počítače
2 - Provede se vypnutí počítače
bHard(Boolean) Hodnota parametru.
true - budou všechny úlohy ukončeny násilně (může dojít ke ztrátě dat)
false - jsou aplikace dotazovány, zda lze ukončit jejich činnost
Poznámka:
U této metody nemusí být splněno oprávnění "AppStop", aby bylo možno vyvolat vypnutí (restart) počítače od vnější události bez zásahu uživatele (signál od UPS, watchdog, atd.). Pokud má být metoda vyvolávána pouze pro oprávněného uživatele, pak je nutno otestovat oprávnění uživatele metodou Pm.TestUserInGroup, viz příklad 2.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- Pm.AppStop (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShutDown(1, true);
Příklad2:
Vyvolání restartu počítače s testem, zda lokální uživatel patří do skupiny uživatelů $OPER.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Pm.TestUserInGroup(0, "$OPER"))
{
Pm.ShutDown(1, true);
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShutDown
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.