Promotic

PrintScreen - metoda objektu Pm

Popis:
Tisk celé obrazovky na tiskárnu nebo do souboru.
Syntaxe:
Empty PrintScreen(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatečné parametry definující způsob tisku (soubor, tiskárna, atd.). Pokud je prázdný řetězec, pak se tiskne obrazovka na tiskárnu s oknem pro výběr tiskárny. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "printer:select;screen:all;".
"printer:xxx;" (nepovinné) - Určuje tiskárnu
select (přednastaveno) - Tisk na tiskárnu s možností vybrat tiskárnu a změnit nastavení (orientace, rozlišení, atd.) pomocí zadávacího okna.
default - Tisk na výchozí tiskárnu OS Windows (bez zadávacího okna). Nelze změnit výchozí nastavení tisku (orientace, rozlišení, atd.).
file:filepath - Název souboru s cestou (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif nebo *.tif), do kterého bude obrazovka uložena. Přípona souboru určuje formát uložení. Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
"screen:xxx;" (nepovinné) - Určuje obrazovku pro tisk. Má smysl, pokud systém obsahuje několik obrazovek.
primary (přednastaveno) - Primární obrazovka.
fromPoint - Obrazovka, která obsahuje zadaný bod nebo je mu nejblíže.
all - Všechny obrazovky.
"point:x,y;" (nepovinné) - V případě volby screen:fromPoint; určuje bod pro určení obrazovky. Například point:2500,500;
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Tisk obrazovky na tiskárnu s možností vybrat a nastavit tiskárnu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.PrintScreen("printer:select;");
Příklad2:
Tisk obrazovky do souboru #temp:screen.png;.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.PrintScreen("printer:file:#temp:screen.png;");

Historie:
Pm9.00.19: Přidán parametr "screen:xxx;" a parametr "point:x,y;".
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- PrintScreen
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.