Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveUser - metoda objektu Pm

Popis:
Smazání existujícího uživatele.
Syntaxe:
RemoveUser(sId As String, [sParams As String]) As Boolean
Volání:
b = Pm.RemoveUser(sId, sParams)
Parametry:
sId(String) Identifikátor existujícího (lokálního nebo síťového) uživatele. Pro hromadné smazání všech uživatelů lze zadat text $all.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry uživatele. Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například "type:local;stored:tmp;".
"type:local/net;" (nepovinné) - Typ uživatele, kde local je lokální a net je síťový uživatel. Pokud je typ uveden, uživatel je smazán jenom tehdy, pokud je daného typu. Pokud není typ uveden, pak na typu uživatele nezáleží.
"stored:ini/tmp;" (nepovinné) - Způsob uložení konfigurace uživatele, kde ini je v INI lokálním textovém souboru a tmp je dočasně v paměti počítače. Pokud je způsob uložení uveden, uživatel je smazán jenom tehdy, pokud je daného způsobu uložení. Pokud není způsob uložení uveden, pak na způsob uložení uživatele nezáleží.
Vrácená hodnota:
true - uživatel byl úspěšně smazán
false - smazání uživatele selhalo
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
 
Upozornění:Pokud je parametr sId nastaven na $all a současně zcela chybí parametr sParams, potom kvůli kompatabilitě se starými verzemi zůstalo zachováno, že se mažou pouze uživatelé uložení dočasně v paměti (jako by bylo zadáno stored:tmp;). Pokud je parametr sParams nastaven (např. i na prázdný řetězec), potom se operace řídí tímto nastavením.
Příklad1:
Smazání konkrétního uživatele L_TEST. Není nutno zadávat volitelný parametr sParams, protože identifikátor uživatele sId je jednoznačný.
result = Pm.RemoveUser("L_TEST")
Příklad2:
Smazání všech dočasných uživatelů typu TMP (lokálních i síťových).
result = Pm.RemoveUser("$all", "stored:tmp;")
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RemoveUser
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice