Promotic

RemoveUser - metoda objektu Pm

Popis:
Smaže existujícího PROMOTIC uživatele.
Syntaxe:
Boolean RemoveUser(String sId, [String sParams])
Parametry:
sId(String) Identifikátor existujícího (lokálního nebo síťového) uživatele.
Pro hromadné smazání všech uživatelů lze zadat text "$all".
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry uživatele. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "type:local;stored:tmp;".
"type:local/net;" (nepovinné) - Typ uživatele (local = lokální uživatel, net = síťový uživatel).
Pokud je typ uveden, pak uživatel je smazán pouze pokud je daného typu.
Pokud není nastaveno, pak na typu uživatele nezáleží.
"stored:ini/tmp;" (nepovinné) - Způsob uložení konfigurace uživatele, kde ini je v INI lokálním textovém souboru a tmp je dočasně v paměti počítače.
Pokud je způsob uložení uveden, pak uživatel je smazán pouze pokud je daného způsobu uložení.
Pokud není nastaveno, pak na způsob uložení uživatele nezáleží.
Vrácená hodnota:
true - Uživatel byl úspěšně smazán
false - Smazání uživatele selhalo
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.

Upozornění:
Pokud parametr sId je nastaven na "$all" a současně zcela chybí parametr sParams, pak kvůli kompatabilitě se starými verzemi zůstalo zachováno, že se mažou pouze uživatelé uložení dočasně v paměti (stejně jako by bylo zadáno stored:tmp;).
Pokud parametr sParams je nastaven (např. i na prázdný řetězec), pak se operace řídí tímto nastavením.
Příklad1:
Smaže konkrétního PROMOTIC uživatele L_TEST. Není nutno zadávat volitelný parametr sParams, protože identifikátor uživatele sId je jednoznačný.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var res = Pm.RemoveUser("L_TEST");
Příklad2:
Smaže všechny dočasné PROMOTIC uživatele typu typu TMP (lokální i síťové).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var res = Pm.RemoveUser("$all", "stored:tmp;");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RemoveUser
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.