Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

JsonStringify - metoda objektu Pm

Popis:
Ze vstupní hodnoty vytvoří text ve formátu JSON.
Syntaxe:
JsonStringify(Value As Variant, [Space As String]) As String
Volání:
var sJson = Pm.JsonStringify(Value)
Parametry:
Value(Variant) Vstupní hodnota, která se převede do formátu JSON. Hodnotou může být:
- objekt typu PmMap
- pole typu PmArray
- elementární datový typ (Integer, String, Boolean, Double ...)
Space[nepovinné] (String) Přidá k textu návratové hodnoty JSON odsazení, mezeru a znaky konce řádku, aby bylo jeho čtení snazší.
Pokud Space je vynechán (nebo je za dvojtečkou hned středník), text návratové hodnoty bude zhuštěný bez mezer (vše na jediném řádku bez odsazení úrovní vnoření).
Pokud Space je číslo (1 až 10), text návratové hodnoty je odsazen zadaným počtem mezer na každé úrovni.
Pokud Space je neprázdný řetězec, například tabelátor (space:\t;) nebo dvě mezery text návratové hodnoty je odsazen znaky v řetězci na každé úrovni.
Pokud Space je delší než 10 znaků, bude použito prvních 10 znaků.
Poznámka:
Způsob transformace hodnoty do JSON textu je následující:
- Číslo: Převede se do textu. Desetinným oddělovačem je tečka.
- Boolean: Převede se do textu jako názvy true nebo false.
- String: Převede se do textu a na začátek a konec se přidá uvozovka. Pokud uvnitř hodnoty byla uvozovka, převede se na dva znaky \".
- PmMap objekt: Převede se do podoby JSON object. Například {"propery1":value1,"property2":value2}.
- PmArray objekt: Převede se do podoby JSON array. Například [value1,value2].
- Pokud bude jiný typ hodnoty než výše uvedený, pak metoda selže a vrátí Empty.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Vytvoří objekt PmMap, naplní ho vlastnostmi name a Val a uloží tento objekt do stringu ve formátu JSON.
Dim sJson, oMap
oMap.mapSetValueAt "name", "Teplota"
oMap.mapSetValueAt "val", 65.5
sJson2 = Pm.JsonStringify(oMap)
V proměnné sJson bude řetězec: {"name":"Teplota","val":65.5}.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- JsonStringify
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice