Promotic

JsonStringify - metoda objektu Pm

Popis:
Ze vstupní hodnoty vytvoří text ve formátu JSON.
Syntaxe:
String JsonStringify(Variant Value, [String Space])
Parametry:
Value(Variant) Vstupní hodnota, která se převede do formátu JSON. Hodnota může být:
- objekt typu PmMap
- pole typu PmArray
- elementární datový typ (Integer, String, Boolean, Double ...)
Space[nepovinné] (String) Přidá k textu návratové hodnoty JSON odsazení, mezeru a znaky konce řádku, aby bylo jeho čtení snazší.
Pokud není nastaveno (nebo je za dvojtečkou hned středník), pak text návratové hodnoty bude zhuštěný bez mezer (vše na jediném řádku bez odsazení úrovní vnoření).
Pokud je číslo (1 až 10), pak text návratové hodnoty je odsazen o zadaný počet mezer na každé úrovni.
Pokud je neprázdný řetězec, například tabulátor (space:\t;) nebo dvě mezery, pak text návratové hodnoty je odsazen znaky v řetězci na každé úrovni.
Pokud řetězec je delší než 10 znaků, pak bude použito prvních 10 znaků.
Poznámka:
Způsob transformace hodnoty do JSON textu je následující:
- Číslo: Převede se do textu. Desetinný oddělovač je tečka.
- Boolean: Převede se do textu jako názvy true nebo false.
- String: Převede se do textu a na začátek a na konec se přidá uvozovka. Pokud uvnitř hodnoty byla uvozovka, pak se převede na dva znaky \".
- PmMap objekt: Převede se do podoby JSON object. Například {"propery1":value1,"property2":value2}.
- PmArray objekt: Převede se do podoby JSON array. Například [value1,value2].
- Pokud bude jiný typ hodnoty než výše uvedený, pak metoda selže a vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).


Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Vytvoří objekt PmMap, naplní ho vlastnostmi name a Val a uloží tento objekt do textového řetězce ve formátu JSON.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sJson;
var mMap = Pm.CreatePmMap();

mMap.mapSetValueAt("name", "Teplota");
mMap.mapSetValueAt("val", 65.5);
sJson = Pm.JsonStringify(mMap);   // V proměnné sJson bude řetězec: {"name":"Teplota","val":65.5}

Historie:
Pm9.00.26: Zprovozněno i pro 2-rozměrné pole v objektu PmArray.
Pm8.03.13: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- JsonStringify
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.