Promotic

mapSaveToString - metoda objektu PmMap

Popis:
Metoda uloží obsah objektu (názvy vlastností a jejich hodnoty) do textového řetězce.
Syntaxe:
String mapSaveToString(String sOper)
Parametry:
sOper(String) Určuje typ operace - prozatím je nevyužito. Je nutno zadat "" (prázdný řetězec).
Vrácená hodnota:
Vrací řetězec v podobě: "Název1:Hodnota1;Název2: ... ;". Je to text ve formátu KeyVal.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.Temperature = 85;
mMap.Pressure = 1013.85;
var sRet = mMap.mapSaveToString("");
// sRet obsahuje "Temperature:85;Pressure:1013.85;"

Historie:
Pm8.03.12: Zprovozněna nová metoda mapSaveToString.
© MICROSYS, spol. s r.o.