Promotic

mapSetValueAt - metoda objektu PmMap

Popis:
Nastaví hodnotu zadané vlastnosti objektu (předtím případně vytvoří zadanou vlastnost).
Syntaxe:
Empty mapSetValueAt(String sProp, Variant vValue)
Parametry:
sProp(String) Název vlastnosti.
vValue(Variant) Hodnota, která bude nastavena do vlastnosti.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Hodnotu dané vlastnosti (případně i vytvořit vlastnost) lze nastavit také přímo (mMap.property = value). Tato metoda to však provádí obecněji - například název vlastnosti může být uložen v jiné proměnné.
Tato metoda je také nutná v případě vytváření vlastnosti ve Web obrazu, který je psán v jazyce VBScript. V tom případě totiž vytvářet vlastnost pouhým přiřazením nelze.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.mapSetValueAt("Teplota", 85);
var val = mMap.mapGetValueAt("Teplota");
// val obsahuje 85

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.