Promotic

Objekt PmMap (Objekt s pojmenovanými hodnotami)

Popis:
V tomto objektu lze skriptem přidávat a používat pojmenované hodnoty (tzn. dynamické vlastnosti).
Na začátku (po vytvoření metodou Pm.CreatePmMap) je objekt prázdný, obsahuje jen zabudované metody začínající písmeny map (např. mapLoadFromString).
Vlastnosti a metody:
Dynamické vlastnostiDynamické vlastnosti přidané projektantem ve skriptu.
Názvy nesmí obsahovat prázdne mezery, speciální znaky, diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), nesmí začínat číslem a nesmí začínat slovem map.
mapAdd()Nastaví hromadně hodnoty zadaných vlastností objektu
mapGetValueAt()Vrací hodnotu zadané vlastnosti objektu
mapSetSubmapAt()Vrací vnořenou mapu Submap
mapSetValueAt()Nastaví hodnotu zadané vlastnosti objektu
mapLoadFromString()Vytvoří v objektu vlastnosti s danými hodnotami
mapSaveToString()Uloží obsah objektu do textového řetězce
mapGetPropNames()Vrací pole obsahující názvy všech dynamických vlastností
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou Pm.CreatePmMap.
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
- Objekt lze použít v jazyce VBScript a JavaScript.


Vytvoření vlastnosti a nastavení hodnoty:
V tomto objektu lze vytvářet nové vlastnosti se zadaným názvem a hodnotou (na rozdíl od jiných objektů).
Nová vlastnost se vytvoří prvním zápisem.
Například:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.xyz = 3.14;
V objektu mMap se vytvořila vlastnost "xyz" obsahující hodnotu 3.14. Dalším přiřazováním jiné hodnoty do této vlastnosti se již mění pouze hodnota této vlastnosti.
Vlastnosti v tomto objektu lze vytvořit nebo nastavit také voláním metody mapLoadFromString nebo mapSetValueAt.
Upozornění: Vytvářet vlastnost pouhým přiřazením hodnoty nelze ve Web obrazu, který je psán v jazyce VBScript. V tom případě lze použít metodu mapSetValueAt.

Čtení hodnoty vlastnosti:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = mMap.xyz;

Číst hodnotu vlastnosti v tomto objektu lze také metodou mapGetValueAt.
Porovnání objektů pro držení hodnot:
Následující typy objektů jsou určené k držení hodnot (libovolného datového typu). Každý z těchto objektů má své výhody a nevýhody a volba závisí na požadovaném používání.
PmArray: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné indexem do pole - lze tedy kdykoli přečíst jakoukoli hodnotu v tomto objektu. Čtení a zápis hodnoty je velmi rychlé, přidávání hodnot je však pomalé.
Tento objekt je funkční pouze pro jazyk JavaScript, pro jazyk VBScript je pole v podobě datového typu Array.
PmMap: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné svým názvem (textovým identifikátorem). Názvy těchto hodnot představují vlastnosti objektu. Výhoda je, že díky názvům je kód ve skriptu "čitelnější". Nevýhoda je, že nelze přistupovat k hodnotám v cyklu, kdy je potřeba získávat hodnoty pomocí indexu.
PmBuffer: Tento objekt obsahuje binární hodnoty v datovém bloku. Pro čtení/zápis jednotlivé hodnoty je nutno znát její pozici (offset) v datovém bloku a také její datový typ (velikost).

Historie:
Pm8.03.04: Umožňuje projektantovi vytvářet v tomto (na začátku prázdném) objektu vlastní vlastnosti. Velmi praktické pokud chcete do nějaké metody předávat hodně pojmenovaných hodnot.
© MICROSYS, spol. s r.o.