Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

mapGetPropNames - metoda objektu PmMap

Popis:
Vrací pole obsahující názvy všech dynamických vlastností.
Syntaxe:
PmArray mapGetPropNames()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda vrací vždy 1-rozměrné pole typu PmArray, tzn. pro jazyk VBScript nevrací pole typu Array.
 
Pořadí názvů v poli je náhodné. Není setřízeno ani podle abecedy ani podle pořadí vytváření dynamických vlastností.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMap = Pm.CreatePmMap();
oMap.Temperature = 85;
oMap.Pressure = 1013.85;
var aNames = oMap.mapGetPropNames();
var sName1 = aNames.GetItem(0);  //obsahuje "Temperature" nebo "Pressure"
var sName2 = aNames.GetItem(1);  //obsahuje Temperature" nebo "Pressure"

Historie:
Pm9.00.14: Opravená chyba: pro Web obrazy vracelo i názvy statických metod.
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice