Update cookies preferences
Promotic

mapGetPropNames - metoda objektu PmMap

Popis:
Vrací pole obsahující názvy všech dynamických vlastností.
Syntaxe:
PmArray mapGetPropNames()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Metoda vždy vrací 1-rozměrné pole typu PmArray, tzn. pro jazyk VBScript nevrací pole typu Array.

Pořadí názvů v poli je náhodné. Není setřízeno ani abecedně ani podle pořadí vytváření dynamických vlastností.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.Temperature = 85;
mMap.Pressure = 1013.85;
var aNames = mMap.mapGetPropNames();
var sName1 = aNames.GetItem(0);   // obsahuje "Temperature" nebo "Pressure"
var sName2 = aNames.GetItem(1);   // obsahuje Temperature" nebo "Pressure"

Historie:
Pm9.00.14: Opravená chyba: pro Web obrazy vracelo i názvy statických metod.
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.