Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

mapGetPropNames - metoda objektu PmMap

Popis:
Vrací pole obsahující názvy všech dynamických vlastností.
Syntaxe:
PmArray mapGetPropNames()
Volání:
aProps = oMap.mapGetPropNames();
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda vrací vždy 1-rozměrné pole typu PmArray, tzn. pro jazyk VBScript nevrátí pole typu Array.
 
Pořadí názvů v poli je náhodné. Není setřízeno ani podle abecedy ani podle pořadí vytváření dynamických vlastností.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMap = Pm.CreatePmMap();
oMap.Temperature = 85;
oMap.Pressure = 1013.85;
var aNames = oMap.mapGetPropNames();
var sName1 = aNames.GetItem(0);  //obsahuje "Teplota" nebo "Tlak"
var sName2 = aNames.GetItem(1);  //obsahuje "Teplota" nebo "Tlak"

Historie:
Pm8.03.13: Vrací pole obsahující názvy všech dynamických vlastností
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice