Update cookies preferences
Promotic

mapGetPropNames - metoda obiektu PmMap

Opis:
Zwraca tablicę zawierającą nazwy wszystkich dynamicznych właściwości.
Składnia:
PmArray mapGetPropNames()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Metoda zawsze zwraca 1-wymiarową tablicę typu PmArray, tzn. dla języka VBScript nie zwraca tablicę typu Array.

Kolejność nazw w tablicy jest przypadkowa. Nie jest posortowana abecadłowo czy według kolejności wytwarzania dynamicznych właściwości.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.Temperature = 85;
mMap.Pressure = 1013.85;
var aNames = mMap.mapGetPropNames();
var sName1 = aNames.GetItem(0);   // zawiera "Temperature" lub "Pressure"
var sName2 = aNames.GetItem(1);   // zawiera Temperature" lub "Pressure"

Historia:
Pm9.00.14: Usunięty błąd: dla Web paneli zwracała również nazwy statycznych metod.
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.