Update cookies preferences
Promotic

CreatePmMap - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmMap do którego można dodawać nazwane wartości.
Składnia:
Object CreatePmMap()
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmMap (obiekt)
- Pm.CreatePmArray (metoda)
Przykład1:
Patrz "Wytworzenie właściwości oraz ustawienie wartości" oraz "Odczyt wartości właściwości" w opisie obiektu PmMap.
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap();

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmMap
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.