Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmMap - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmMap do którego można dodawać nazwane wartości.
Składnia:
Object CreatePmMap()
Wołanie:
var oMap = Pm.CreatePmMap()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Patrz "Wytwarzanie właściwości oraz ustawianie wartości" oraz "Odczyt wartości właściwości" w opisie obiektu PmMap.

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmMap
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice