Update cookies preferences
Promotic

InfoWriteToString - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca zawartość karty INFO systemu w formie łańcucha.
Składnia:
String InfoWriteToString(String sInfoPath, String sInfoName, String sOptions)
Parametry:
sInfoPath(String) Ścieżka do pozycji INFO systemu.
Jest to na przykład "COMM/PmModbusMr_0" do komunikacji.
Uwaga: nie chodzi tu o ścieżkę w drzewie Pma obiektów. Chodzi o ścieżkę w drzewie przeglądania INFO systemu!
sInfoName(String) Nazwa pozycji, którą jest nazwa karty w INFO systemie.
Jest to na przykład "Monitor" dla pozycji "COMM/driver".
Jeżeli zostanie wprowadzone "$all", wtedy zapis zostanie wykonany dla wszystkich kart, którymi dysponuje dana pozycja.
sOptions(String) Określa, w jaki sposób zostanie zapisana zawartość karty. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "add:1;empty:0;header:compact;".
empty - Określa, czy zapisywać również pustą kartę.
0 (domyślnie) - niezapisywać pustą kartę
1 - zapisywać również pustą kartę
header - Określa jak zapisywać nagłówek karty.
compact (domyślnie) - zapisywać nagłówek w jednym wierszu bez czasu
full - zapisywać nagłówek wielowierszowo wraz z czasem
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sInfo = Pm.InfoWriteToString("Errors", "Global", "header:compact;");

Historia:
Pm9.00.24: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoWriteToString
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.