Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InfoLogAdd - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapis tekstu do zakładki w INFO systemie.
Składnia:
Empty InfoLogAdd(String sId, String sText)
Wołanie:
Pm.InfoLogAdd(sId, sText)
Parametry:
sId(String) Identyfikator zakładki w INFO systemie Wcześniej zarejestrowany przy pomocy metody Pm.InfoLogReg.
sText(String) Zapisywany tekst do zakładki w INFO systemie.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zapis tekstu z nazwą oraz zawartością zmiennej mValue (obiekt typu PmMap) do zakładki Log1 w INFO systemie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoLogAdd("log1", "mValue="+Pm.JsonStringify(mValue));

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoLogAdd
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice