Promotic

InfoLogAdd - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapis tekstu do karty użytkownika w pozycji Debug INFO systemu.
Karta użytkownika musi zostać najpierw wytworzona przy pomocy metody Pm.InfoLogReg (na przykład w zdarzeniu PmaRoot.onAppStartEnd).
Składnia:
Empty InfoLogAdd(String sId, String sText)
Parametry:
sId(String) Identyfikator karty w INFO systemie Wcześniej zarejestrowany przy pomocy metody Pm.InfoLogReg.
sText(String) Zapisywany tekst do karty w INFO systemie.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zapis tekstu z nazwą oraz zawartością zmiennej mValue (obiekt typu PmMap) do karty "Log1" w INFO systemie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoLogAdd("log1", "mValue=" + Pm.JsonStringify(mValue));

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoLogAdd
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.