Update cookies preferences
Promotic

PI - właściwość obiektu Pm

Opis:
Ludolfina. Stosunek pomiędzy długością obwodu koła do długości jego średnicy.
Składnia:
Double PI
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.PI;   // Zwraca 3.14159

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
 
 
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.