Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PI - właściwość obiektu Pm

Opis:
Ludolfina. Stosunek pomiędzy długością obwodu koła do długości jego średnicy.
Składnia:
Double PI
Wołanie:
n = Pm.PI
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.PI;  //Zwraca 3.14159

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
 
 
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice