Promotic

InfoErrorClear - metoda obiektu Pm

Opis:
Usunięcie błędów określonego typu w INFO systemie.
Składnia:
Empty InfoErrorClear(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Typ błędu do usunięcia (typ karty w INFO systemie, która zostanie opróżniona).
-1 - wszystkie błędy we wszystkich kartach
0 - błąd globalny
1 - błąd skryptu
2 - błąd panela
3 - błąd komunikacji (łącze szeregowe, Ethernet, Web, DDE, itd.)
4 - błąd bazy danych
5 - błąd aplikacji
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Usunięcie wszystkich błędów aplikacji w karcie "Errors/Application" w INFO systemie
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoErrorClear(5);

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoErrorClear
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.