Promotic

Beep - metoda obiektu Pm

Opis:
Odtworzenie dźwięku systemowego SO Windows.
Składnia:
Empty Beep(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Określa typ dźwięku
-1 - Prosty sygnał dźwiękowy. Jeżeli karta dźwiękowa nie jest do dyspozycji, wtedy dźwięk jest odtworzony głośnikiem komputera.
0 - SystemHand
16 - SystemQuestion
32 - SystemExclamation
48 - SystemAsterisk
Notatka:
Do odtworzenia pliku dźwiękowego typu *.wav służy metoda PlaySound.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Beep(16);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Beep
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.