Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Beep - metoda obiektu Pm

Opis:
Odtworzenie dźwięku systemowego SO Windows.
Składnia:
Beep(nType As Integer)
Wołanie:
Pm.Beep nType
Parametry:
nType(Integer) Określa rodzaj dźwięku
-1 - Prosty sygnał dźwiękowy. Jeżeli karta dźwiękowa nie jest do dyspozycji, wtedy dźwięk jest odtworzony głośnikiem komputera.
0 - SystemHand
16 - SystemQuestion
32 - SystemExclamation
48 - SystemAsterisk
Notatka:
Do odtworzenia pliku dźwiękowego typu *.wav jest przeznaczona metoda PlaySound.
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Beep
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice