Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ClockStop - metoda obiektu Pm

Opis:
Zatrzymanie stopera czasowego i wypisanie ubiegłego czasu.
Składnia:
ClockStop([fClock As Double]) As Double
Wołanie:
Pm.ClockStop nClock
Parametry:
fClock[opcjonalne] (Double) Zapamiętana wartość zwrócona z poprzedniego wywołania metody Pm.ClockStart w przypadku lokalnego pomiaru czasu. Jeżeli parametr nie jest określony, wtedy jest domniemane, że chodzi o globalny pomiar czasu z wartością zapamiętaną wewnętrznie przez system PROMOTIC.
Notatka:
Metoda służy do zatrzymania stopera czasu uruchomionego przy pomocy metody Pm.ClockStart. Zwraca długość zmierzonego odcinka czasu w sekundach z dokładnością do mikrosekund. W przypadku globalnego pomiaru czasu dodatkowo zostanie automatycznie wypisana długość mierzonego odcinka czasu pod pozycją Debug_info INFO systemu.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- ClockStop
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice