Promotic

ClockStop - metoda obiektu Pm

Opis:
Zatrzymanie stopera czasowego i zapis ubiegłego czasu.
Składnia:
Double ClockStop([Double fClock])
Parametry:
fClock[opcjonalne] (Double) Zapamiętana wartość zwrócona z poprzedniego wywołania metody Pm.ClockStart w przypadku lokalnego pomiaru czasu. Jeżeli parametr nie jest określony, wtedy jest domniemane, że chodzi o globalny pomiar czasu z wartością zapamiętaną wewnętrznie przez system PROMOTIC.
Notatka:
Metoda służy do zatrzymania stopera czasu uruchomionego przy pomocy metody Pm.ClockStart. Zwraca długość zmierzonego przedziału czasu w sekundach z dokładnoscią do mikrosekund. W przypadku globalnego pomiaru czasu dodatkowo zostanie automatycznie wypisana długość mierzonego odcinka czasu do pozycji Debug INFO systemu.

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ClockStart();
// ...
Pm.ClockStop();
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nClock, nTime;
nClock = Pm.ClockStart(true);
// ...
nTime = Pm.ClockStop(nClock);
Pm.Debug("Time=" + nTime);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- ClockStop
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.