Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileTextReplace - metoda obiektu Pm

Opis:
Metoda wyszuka każde wystąpienie tekstu Key w pliku FileSrc, wykona proste zastąpienie tekstu Key przez wartość Val i wynik zapisze do pliku FileDst.
Składnia:
FileTextReplace(FileSrc, FileDst, Key, Val)
Wołanie:
Pm.FileTextReplace FileSrc, FileDst, Key, Val
Parametry:
FileSrc(String) ścieżka oraz nazwa pliku, którego wartość Key zostanie zastąpiona przez wartość Val.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

FileDst(String) ścieżka oraz nazwa pliku w którym dochodzi do zastępowania.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Key(String) tekst w pliku FileSrc, który w pliku FileDst ma zostać zastąpiony przez wartość Val
Val(Variant) wartość, którą ma zostać zastąpiona pozycja Key z pliku FileSrc
Notatka:
Jeżeli Val jest tablicą, wtedyzastępowanie rozpoczyna się pod indeksem 0, każde następne wystąpienie pozycji Key zwiększa indeks tablicy Val. Jeżeli zostaje osiągnięty koniec tablicy Val, wtedy indeksowanie ponownie rozpoczyna się od 0. Wynik jest zapisany do pliku FileDst. Jeżeli plik FileDst już istnieje, wtedy zostanie przepisany.
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład:
Miejmy plik "DataSrc.txt" o następującej zawartości:
1 = _Data_
2 = _Data_
3 = _Data_
4 = _Data_
Po wykonaniu skryptu zostanie wytworzony plik "DataDst.txt" o następującej wartości:
1 = 10
2 = 20
3 = Hallo
4 = 10
Skrypt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, "Hallo");
Pm.FileTextReplace("#app:DataSrc.txt", "#app:DataDst.txt", "_Data_", arr);
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileTextReplace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice