Promotic

FileTextReplace - metoda obiektu Pm

Opis:
Metoda wyszuka każde wystąpienie tekstu Key w pliku FileSrc, wykona proste zastąpienie tekstu Key wartością Val i wynik zapisze do pliku FileDst.
Składnia:
Empty FileTextReplace(String FileSrc, String FileDst, String Key, Variant Val)
Parametry:
FileSrc(String) Ścieżka oraz nazwa pliku, którego wartość Key zostanie zastąpiona wartością Val.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
FileDst(String) Ścieżka oraz nazwa pliku w którym dochodzi do zastępowania.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Key(String) Tekst w pliku FileSrc, który w pliku FileDst ma zostać zastąpiony wartością Val
Val(Variant) Wartość, którą ma zostać zastąpiona pozycja Key pliku FileSrc
Notatka:
Jeżeli Val jest tablicą, wtedyzastępowanie rozpoczyna się pod indeksem 0, każde następne wystąpienie pozycji Key zwiększa indeks tablicy Val.
Jeżeli zostaje osiągnięty koniec tablicy Val, wtedy indeksowanie ponownie rozpoczyna się od 0.

Wynik jest zapisany do pliku FileDst.
Jeżeli plik FileDst już istnieje, wtedy zostanie przepisany.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Miejmy plik DataSrc.txt o następującej zawartości:
1 = _Data_
2 = _Data_
3 = _Data_
4 = _Data_
Po wykonaniu skryptu jest wytworzony plik DataDst.txt o następującej wartości:
1 = 10
2 = 20
3 = Hallo
4 = 10
Skrypt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.Array1(10, 20, "Hallo");
Pm.FileTextReplace("#app:DataSrc.txt", "#app:DataDst.txt", "_Data_", arr);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileTextReplace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.