Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileDelete - metoda obiektu Pm

Opis:
Usunie określony plik.
Składnia:
Boolean FileDelete(String sFile)
Wołanie:
Pm.FileDelete sFile
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką, który ma zostać usunięty.

Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Opisywaną metodę można zastosować do grupowego usuwania plików (np. *.*).
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.FileDelete("#temp:*.dat");
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileDelete
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice