Update cookies preferences
Promotic

Tan - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca tangens kąta.
Składnia:
Double Tan(Double nAngle)
Parametry:
nAngle(Double) Kąt wyrażony w radianach. Stopnie można przeliczyć na radiany przez pomnożenie danej wartości liczbą 0.017453293 (=2*Pi/360).
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nAngle = 1.3;
var nCosecant = 1 / Pm.Tan(nAngle);

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.