Promotic

NetGetAddress - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca lokalny adres komputera w sieci.
Składnia:
Variant NetGetAddress(Long nType, [Variant nParam])
Parametry:
nType(Long) Określa typ adresu, który zostanie zwrócony
0 - Nazwa komputera w sieci - na przykład "user1". Parametr nParam nie jest stosowany.
1 - Adres URL - na przykład "http://user1/". Parametr nParam jest numer portu (Integer) i jeżeli jest wprowadzony i jest różny od standardowego portu 80, wtedy jest uzupełniony do adresu URL w formie na przykład "http://user1:85/".
2 - Adres IP komputera w sieci - na przykład "192.21.0.56". Parametr nParam nie jest stosowany.
nParam[opcjonalne] (Variant) Dodatkowy parametr (np. numer portu)
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var s;
s = Pm.NetGetAddress(0);   // Zwraca np. łańcuch: "user1"
s = Pm.NetGetAddress(1);   // Zwraca np. łańcuch: "http://user1/"
s = Pm.NetGetAddress(1, 1029);   // Zwraca np. łańcuch: "http://user1:1029/"
s = Pm.NetGetAddress(2);   // Zwraca np. łańcuch: "128.0.0.65"
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- NetGetAddress
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.