Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileFind - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyszukiwanie plików i katalogów na określonej ścieżce.
Składnia:
FileFind(sPath As String, sName As String, nAttr As Long) As Variant
Wołanie:
FoundFiles = Pm.FileFind(sPath, sName, nAttr)
Parametry:
sPath(String) Ścieżka, na której będą wyszukiwane pliki.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

sName(String) Nazwa plików, które mają zostać wyszukane; można zastosować znaki szablonowe * oraz ?
nAttr(Long) Atrybut bitowy. Wartość jest bitową kombinacją :
1 - Nie przeszukuj podkatalogów
2 - Zwracaj ścieżki bezwzględne
4 - Wyszukuj także katalogi
8 - Wyszukuj wyłącznie podkatalogi; mocniejsze niż atrybut 4
16 - Usegreguj tablicę wyjściową według czasu wytworzenia pliku
32 - Usegreguj tablicę wyjściową według nazwy pliku
64 - Usegreguj tablicę wyjściową według rozszerzenia pliku
128 - Tablica wyjściowa zostanie usegregowana od dołu do góry (od najmniejszych po największe = aa, ab, ba, bb, c, d ...). W odwrotnym przypadku sposób segregowania jest od góry w dół (od największych po najmniejsze = zz, zy, yz, yy, x, w, ...). Wartość 0 ma znaczenie wyszukiwać wyłącznie pliki, bez katalogów.
256 - Zwrócone nazwy plików będą bez rozszerzenia
512 - Posegreguje wyjściową tablicę według czasu ostatniego zapisu do pliku
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca zawsze tablicę elementów typu String.

Jeżeli został odnaleziony tylko jeden plik, wtedy tablica posiada tylko jeden element.

Jeżeli żaden plik nie został odnaleziony, wtedy tablica nie posiada żadnych elementów (górny indeks UBound=-1).

Notatka:
Ścieżki względne (jeżeli nie jest nAttr AND 4) odnoszą się do początku wyszukiwania (do plików w podkatalogach są dodane ich nazwy, na przykład "plik.ini", "DATA/plik.dat").
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład1:
Wyszukanie plików INI w folderze aplikacji, ich wypisanie bez przeszukiwania podfolderów i z usegregowaniem według nazwy od dołu do góry. Zwraca ścieżki bezwzględne do plików.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim aFiles, nFiles, i
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "*.INI", 1+2+32+128)
nFiles = UBound(aFiles, 1)
For i = 0 To nFiles
  Pm.Debug aFiles(i)
Next
Przykład2:
Wyszukanie pliku app.txt w katalogu aplikacji. Zwraca bezwzględną ścieżkę do pliku.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim aFiles, nFiles
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "app.txt", 1+2+32+128)
nFiles = UBound(aFiles, 1)
If nFiles <> -1 Then
  Pm.Debug aFiles(0)  'Plik odnaleziony
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileFind
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice