Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileFind - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyszukiwanie plików i folderów na określonej ścieżce.
Składnia:
Variant FileFind(String sPath, String sName, Long nAttr)
Wołanie:
FoundFiles = Pm.FileFind(sPath, sName, nAttr)
Parametry:
sPath(String) Ścieżka, na której będą wyszukiwane pliki.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

sName(String) Nazwa plików, które mają zostać wyszukane; można zastosować znaki szablonowe * oraz ?
nAttr(Long) Atrybut bitowy. Wartość jest bitową kombinacją :
1 - Nie przeszukuj podfolderów
2 - Zwracaj ścieżki bezwzględne
4 - Wyszukuj także folderów
8 - Wyszukuj wyłącznie podfolderów; mocniejsze niż atrybut 4
16 - Usegreguj tablicę wyjściową według czasu wytworzenia pliku
32 - Usegreguj tablicę wyjściową według nazwy pliku
64 - Usegreguj tablicę wyjściową według rozszerzenia pliku
128 - Tablica wyjściowa zostanie usegregowana od dołu do góry (od najmniejszych po największe = aa, ab, ba, bb, c, d ...). W odwrotnym przypadku sposób segregowania jest od góry w dół (od największych po najmniejsze = zz, zy, yz, yy, x, w, ...). Wartość 0 = ma znaczenie wyszukiwać wyłącznie pliki, bez folderów.
256 - Zwrócone nazwy plików będą bez rozszerzenia
512 - Posegreguje wyjściową tablicę według czasu ostatniego zapisu do pliku
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca zawsze tablicę elementów typu String.

Jeżeli został odnaleziony tylko jeden plik, wtedy tablica posiada tylko jedne pozycji.

Jeżeli żaden plik nie został odnaleziony, wtedy tablica nie posiada żadnych pozycji (górny indeks UBound=-1).

Notatka:
Ścieżki względne (jeżeli nie jest nAttr AND 4) odnoszą się do początku wyszukiwania (do plików w podfolderach są dodane ich nazwy, na przykład "plik.ini", "DATA/plik.dat").
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Wyszukanie plików INI w folderze aplikacji, ich wypisanie bez przeszukiwania podfolderów i z usegregowaniem według nazwy od dołu do góry. Zwraca ścieżki bezwzględne do plików.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aFiles, nFiles, i;
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "*.INI", 1+2+32+128);
nFiles = aFiles.GetSize(1);
for (i = 0; i < nFiles; i++)
Pm.Debug(aFiles.GetItem(i));
Przykład2:
Wyszukanie pliku app.txt w folderze aplikacji. Zwraca bezwzględną ścieżkę do pliku.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aFiles, nFiles;
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "app.txt", 1+2+32+128);
nFiles = aFiles.GetSize(1);
if (nFiles != -1)
Pm.Debug(aFiles.GetItem(0));  //Plik odnaleziony
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileFind
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice