Promotic

FileFind - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyszuka pliki i foldery na określonej ścieżce.
Składnia:
Variant FileFind(String sPath, String sName, Long nAttr)
Parametry:
sPath(String) Ścieżka, na której będą wyszukiwane pliki.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sName(String) Nazwy plików, które mają zostać wyszukane; można zastosować znaki "szablonowe" * oraz ?
nAttr(Long) Atrybut bitowy. Wartość jest bitową kombinacją:
1 - Nie przeszukuj podfolderów
2 - Zwracaj ścieżki bezwzględne
4 - Znajdź także folderów
8 - Znajdź wyłącznie podfolderów; mocniejsze niż atrybut 4
16 - Usegreguj tablicę wyjściową według czasu wytworzenia plików
32 - Usegreguj tablicę wyjściową według nazwy pliku
64 - Usegreguj tablicę wyjściową według rozszerzenia pliku
128 - Tablica wyjściowa zostanie usegregowana z dołu w górę (od najmniejszych po największe = aa, ab, ba, bb, c, d ...). W innym przypadku sposób segregowania jest z góry w dół (od największych po najmniejsze = zz, zy, yz, yy, x, w, ...). Wartość 0 = ma znaczenie wyszukiwać wyłącznie pliki, bez folderów.
256 - Zwrócone nazwy plików będą bez rozszerzenia
512 - Posegreguje wyjściową tablicę według czasu ostatniego zapisu do pliku
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca zawsze tablicę elementów typu String.
Jeżeli został odnaleziony tylko jeden plik, wtedy tablica posiada tylko jedne pozycji.
Jeżeli żaden plik nie został odnaleziony, wtedy tablica nie posiada żadnych pozycji (górny indeks UBound=-1).
Notatka:
Ścieżka względna (jeżeli nie jest nAttr AND 4) odnoszi się do początku wyszukiwania (do plików w podfolderach są dodane ich nazwy, na przykład "plik.ini", "DATA/plik.dat").

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Wyszuka pliki INI w folderze aplikacji, ich wypisanie bez przeszukiwania podfolderów i z usegregowaniem według nazwy z dołu w górę. Zwraca ścieżki bezwzględne do plików.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aFiles, nFiles, iFiles;
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "*.INI", 1 + 2 + 32 + 128);
nFiles = aFiles.GetSize(1);
for (iFiles = 0; iFiles < nFiles; iFiles++)
{
Pm.Debug(aFiles.GetItem(iFiles));
}
Przykład2:
Wyszuka plik app.txt w folderze aplikacji. Zwraca bezwzględną ścieżkę do pliku.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aFiles, nFiles;
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "app.txt", 1 + 2 + 32 + 128);
nFiles = aFiles.GetSize(1);
if (nFiles != -1)
{
Pm.Debug(aFiles.GetItem(0));   // Plik odnaleziony
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileFind
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.