Promotic

for - polecenie języka JavaScript

Opis:
Kilkakrotnie powtarza grupę poleceń.
Składnia:

for (polecenie1; polecenie2; polecenie3)
{
  [polecenia]
  [break;]
}

Polecenie for składa się z trzy części oddzielone średnikiem:
polecenie1 - Określa początkową wartość zmiennej zastosowanej jako licznik pętli. Na przykład:
var i=0
polecenie2 - Wyrażenie logiczne, które zostanie ocenione na początku każdego cyklu iteracji. Jeżeli wyrażenie zwróci true, wtedy zostanie wykonana interacja, w innym przypadku dojdzie do wyjścia z cyklu.
Zazwyczaj jest to prosty test, czy licznik cykli mioeści się w określonych limitach. Na przykład:
i < 20
polecenie3 - Polecenie, które zostanie wykonane na końcu każdej interacji. Zazwyczaj jest to przyrost (lub ubytek) danej zmiennej cyklu. Na przykład:
i++
Notatka:
Polecenie break można zastosować w środu pętli i oferuje opcjonalny sposób zakończenia pętli.

W języku VBScript w podobnym celu stosowane jest polecenie For...Next.
Patrz również:
Przykład1:
Prosty przykład pętli. Zostaną wypisane teksty i=1 oraz i=2 do pozycji Debug INFO systemu.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow;
for (iRow = 0; iRow < 2; iRow++)
{
// test
Pm.Debug("iRow = " + iRow);
}
Przykład2:
Polecenia można zagnieździć do innej pętli. Dla każdej pętli musi być określona inna nazwa licznika. Następująca konstrukcja jest poprawna:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow, iCol, iItem;
for (iRow = 1; iRow < 3; iRow++)
{
for (iCol = 1; iCol < 3; iCol++)
{
for (iItem = 1; iItem < 3; iItem++)
{
// test
Pm.Debug("iRow = " + iRow + ", iCol = " + iCol + ", iItem = " + iItem);
}
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.