Promotic

while - polecenie języka JavaScript

Opis:
Powtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true..
Składnia:
while (warunek)
{
  [polecenia]
}


warunek Wyrażenie, które jest obliczane przed każdą pętlą.
Jeżeli warunek zostanie obliczony jako true, wtedy polecenia pętli zostaną wykonane.
Jeżeli warunek zostanie obliczony jako false, wtedy wykonywane są polecenia za pętlą.
polecenia Polecenia, które są wykonane powtórnie dopóki warunek jest true.
Notatka:
Polecenie break można zastosować w środu pętli i oferuje opcjonalny sposób zakończenia pętli.

W języku VBScript w podobnym celu stosowane jest polecenie Do...Loop.
Patrz również:
Przykład:
Polecenia w pętli 1 - 6
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i = 1;
while (i <= 6)
{
Pm.Debug("Kociol " + i);
i++;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.