Promotic

break - polecenie języka JavaScript

Opis:
Kończy polecenie switch oraz polecenie pętli (for, while, do...while).
Składnia:

break
Notatka:
Dla polecenie switch:
Zamieszcza się wewnątrz tego polecenia. Polecenie break wyskoczy z polecenia switch (wykonywanie kodu zostanie przesunięte za polecenie switch).
Dla polecenie pętli (for, while, do...while):
Zamieszcza się wewnątrz pętli. Polecenie break zakańcza pętlę (realizacja kodu zostanie przeniesiona za pętlę).


W języku VBScript w podobnym celu stosowane jest polecenie Exit.
Patrz również:
Zakończenie polecenia switch:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nNum = 17;
switch (nNum)
{
case 15:
Pm.Debug("case=15");
break;
case 17:
Pm.Debug("case=17");
break;
default:
Pm.Debug("switch default=" + nNum);
break;
}
Zakończenie polecenia for:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow;
for (iRow = 0; iRow <= 5; iRow++)
{
if (iRow == 3)
{
break;
}
Pm.Debug("iRow = " + iRow);
}
Zakończenie polecenia while:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow = 0;
while (iRow <= 5)
{
if (iRow == 3)
{
break;
}
Pm.Debug("iRow = " + iRow);
iRow++;
}
Zakończenie polecenia do...while:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow = 0;
do
{
if (iRow == 3)
{
break;
}
Pm.Debug("iRow = " + iRow);
iRow++;
} while (iRow <= 5);
© MICROSYS, spol. s r.o.