Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

break - polecenie języka JavaScript

Opis:
Kończy polecenie switch oraz polecenie pętli (for, while, do...while).
Składnia:

break

Notatka:
Dla polecenie switch:

Zamieszcza się wewnątrz tego polecenia. Polecenie break wyskoczy z polecenia switch (wykonywanie kodu zostanie przesunięte za polecenie switch).

Dla polecenie pętli (for, while, do...while):

Zamieszcza się wewnątrz pętli. Polecenie break zakańcza pętlę (realizacja kodu zostanie przeniesiona za pętlę).

 
W języku VBScript w podobnym celu stosowane jest polecenie Exit.
Patrz również:
Zakończenie polecenia switch:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nNum = 17;
switch (nNum)
{
case 15:
Pm.Debug("case=15");
break;
case 17:
Pm.Debug("case=17");
break;
default:
Pm.Debug("switch default=" + nNum);
break;
}
Zakończenie polecenia for:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i;
for (i = 0; i <= 5; i++)
{
if (i == 3)
break;
Pm.Debug("i=" + i);
}
Zakończenie polecenia while:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i = 0;
while (i <= 5)
{
if (i == 3)
break;
Pm.Debug("i=" + i);
i++;
}
Zakończenie polecenia do...while:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i = 0;
do
{
if (i == 3)
break;
Pm.Debug("i=" + i);
i++;
} while (i <= 5)

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice