Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Języki skryptowe

Język, w którym można pisać algorytmy w edytorze obiektów Pma systemu PROMOTIC, jest VBScript. w edytorze obiektów Pmg w aplikacji lokalnej również można zastosować VBScript. Jeżeli jednak panele są oferowane do Webu, wtedy jest dogodniejszym zastosowanie JavaScript, który jest wspierany przez wszystkie przeglądarki webowe.
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice