Update cookies preferences
Promotic

Języki skryptowe

Języki skryptowe JavaScript lub VBScript w systemie PROMOTIC stosuje się do pisania algorytmów w zdarzeniach Pma obiektów oraz Pmg obiektów.
Język VBScript jest już przestarzały, nie jest w pełni wspierany przez Web przeglądarki (patrz Web panel) i w nowych aplikacjach zaleca się korzystanie z języka JavaScript.

W systemie PROMOTIC istnieje możliwość konwersji istniejących skryptów napisanych w języku VBScript do języka JavaScript - patrz Konwersja skryptów obiektu.
© MICROSYS, spol. s r.o.